Bianca Tetteroo voorzitter van de Raad van Bestuur Achmea

Tijdens de Algemene Vergadering (AV) van Achmea op 13 april is de jaarrekening 2020 vastgesteld en décharge verleend aan de leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Bianca Tetteroo is officieel benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur en Jan van den Berg tot voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Bianca Tetteroo is per 13 april benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van Achmea. Zij volgt Willem van Duin op, die terugtreedt na een periode van zeventien jaar in de Raad van Bestuur, waarvan twaalf jaar als voorzitter. Michel Lamie (CFO) is eveneens per vandaag benoemd tot vicevoorzitter van de Raad van Bestuur.

Verkorte bio Bianca Tetteroo en samenstelling RvB Registeraccountant en bedrijfskundige Bianca Tetteroo begon haar loopbaan in 1988 bij accountantskantoor Mazars. In 1996 betrad zij de financiële sector bij het toenmalige Fortis. In april 2009 maakte Tetteroo de overstap naar Achmea, waar ze financieel directeur werd van Syntrus Achmea. Begin 2012 werd zij voorzitter van de divisie Pensioen & Leven. Tetteroo maakt sinds juni 2015 deel uit van de Raad van Bestuur, waarvan zij in januari 2020 vicevoorzitter en in april 2021 voorzitter werd. Haar nevenfuncties zijn: lid van de Raad van Toezicht van de Kunsthal Rotterdam, lid van de Raad van Toezicht van Netspar en bestuurslid van de Nationale Coöperatieve Raad. 

Jan van den Berg is per per 13 april benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van Achmea. Hij volgt Aad Veenman op, die terugtreedt na drie termijnen van vier jaar. Behalve Aad Veenman treedt vandaag ook Mijntje Lückerath terug als lid van de Raad van Commissarissen. Zij vervulde deze functie sinds juli 2011. De Algemene Vergadering heeft Lineke Sneller herbenoemd voor een periode van twee jaar. Zij is commissaris bij Achmea sinds januari 2013. 

Verkorte bio Jan van den Berg en samenstelling RvC Jan van den Berg is commissaris bij Achmea sinds februari 2018. Hij beschikt over ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring in de internationale verzekeringsmarkt, opgedaan bij onder andere NN, AXA en Prudential Financial. Van den Berg is ook commissaris bij myTomorrows, een Nederlands bedrijf dat wereldwijd actief is in de gezondheidszorg.
 

Achmea publiceert jaarverslag 2020 
Achmea ook het geïntegreerde jaarverslag gepubliceerd, dat inzicht geeft in de financiële en maatschappelijke resultaten in het bewogen jaar 2020. Het verslag geeft een uitgebreid beeld van Achmea en is daarmee interessant voor klanten, medewerkers, partners, kapitaalverschaffers en andere stakeholders.
 

De Raad van Bestuur van Achmea bestaat nu uit: Bianca Tetteroo (voorzitter), Michel Lamie (vicevoorzitter), Henk Timmer, Robert Otto en Lidwien Suur. De Raad van Commissarissen buigt zich over de invulling van de vacature die is ontstaan door het terugtreden van Willem van Duin en de benoeming van Bianca Tetteroo tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Raad van Commissarissen van Achmea bestaat nu uit: Jan van den Berg (voorzitter), Wim de Weijer (vicevoorzitter), Miriam van Dongen, Petri Hofsté, Lex Kloosterman, Lineke Sneller en Roel Wijmenga. 

 

Geplaatst op 20-04-2021

< VorigeVolgende >


Share on: