CCV publiceert harmonisatieafspraak proefbranden bij aspiratiemelders

Het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) heeft de harmonisatieafspraak over proefbranden bij aspiratiemelders (ASD) gepubliceerd. Aspiratiemelders zijn geschikt voor toepassing in stoffige ruimtes en heel hoge ruimtes en worden toegepast als een gevoelige en snelle rookdetectie nodig is.

Hoe en waar melders moeten worden aangebracht staat in de NEN 2535, de norm voor brandmeldinstallaties. Omdat aspiratiemelders niet in deze norm zijn beschreven moet altijd met een proefbrand worden aangetoond dat de aspiratiemelder snel genoeg detecteert. In sommige ruimtes is een proefbrand echter lastig uit te voeren. Denk daarbij aan de schacht van een lift. De onlangs door het deskundigenpanel BMI en OAI van het CCV gepubliceerde harmonisatieafspraak schrijft voor aan welke voorwaarden de aspiratiemelder moet voldoen, zodat een proefbrand niet nodig is.
 

De praktijk
In de praktijk komen inspecteurs situaties tegen waar de norm onduidelijk of niet praktisch is. Dan gebruikt de inspecteur een harmonisatieafspraak of een interpretatiebesluit. In het inspectierapport staat welke harmonisatieafspraken en interpretatiebesluiten zijn gebruikt.

 

Een harmonisatieafspraak is een afspraak voor inspectie-instellingen voor eenduidige beoordeling van een vaker voorkomende situatie die op verschillende manieren kan worden beoordeeld. De harmonisatieafspraak is van toepassing bij inspectie van de brandmeldinstallatie.


Een interpretatiebesluit geeft een interpretatie bij een normbepaling, voorschrift of regel, bijvoorbeeld als deze niet duidelijk is of als het nodig is voor praktische toepassing van de norm. Als het interpretatiebesluit later in de norm, het voorschrift of de regel wordt verwerkt, kan het daarna vervallen. Een interpretatiebesluit is van toepassing bij certificatie en inspectie.

 

Geplaatst op 09-04-2021

< VorigeVolgende >


Share on: