Eigenaar Ever Given roept avarij-grosse in

De eigenaar van containerschip Ever Given dat het Suezkanaal blokkeerde, heeft avarij-grosse ingeroepen. De rederij probeert zo de kosten van de blokkade deels te verhalen op de ladingeigenaren. Dat schrijft de Britse nieuwswebsite The Lawyer. Hiermee volgt een complexe puzzel voor de maritieme advocatenwereld.

Avarij-grosse is het maritieme omslagstelsel dat voorziet in een omslag van in het gemeenschappelijk belang van schip en lading opzettelijk en redelijkerwijs gemaakte kosten (en opofferingen) ter redding van schip en lading uit gevaar. Ladingeigenaren moeten dan bijdragen aan een speciaal fonds voordat de lading kan worden vrijgegeven. 
 
Evofenedex, een Nederlandse collectief van handelaren, producenten en exporteurs schrijft: "Als deze schade en bijbehorende kosten eenmaal bepaald zijn, zullen de kosten door alle belanghebbenden betaald moeten worden. Denk daarbij aan de reder, de belanghebbenden bij de verschuldigde vracht, de ontvanger van de lading en de eigenaren van de overige zaken die zich aan boord bevonden. Zo kan het zijn dat de ladingbelanghebbenden moeten meebetalen aan de bergings- of sleepkosten."
 

Het in internationale handel en transport gespecialiseerde advocatenkantoor Van Traa uit Rotterdam schrijft hierover het volgende op hun website: "Als averij-grosse wordt aangevoerd betekent dat niet automatisch dat een vordering ook meteen betaald moet worden. Als de partij die een averij-grossebijdrage vordert aansprakelijk is voor het incident dat aanleiding was voor de averij-grosseposten (dus bijvoorbeeld de brand of de stranding), dan kan er onder de meeste rechtsstelsels verweer gevoerd worden. Of er sprake is van avarij-grosse en of er betaald moet worden, wordt uiteindelijk bepaald door de rechter."
 
Ook internationaal gezien is er niet een bindend verdrag dat alle regels omtrent avarij-grosse vaststelt. De Comité Maritime International (CMI) heeft daarom de York Antwerp Rules uitgebracht, waarbij Jolien Kruit (van Traa) bij de meeste recente versie betrokken is geweest. Meestal vallen de kosten die gemaakt worden voor avarij-grosse onder de goederentransportverzekering. 
 
 
De rechtzaken kunnen jaren in beslag nemen vanwege de complexiteit en de hoeveelheid ladingeigenaren die bij de zaak betrokken zijn.

Lees ook: https://schade-magazine.nl/nieuws/archief/2021/03/gevolgen-blokkade-van-het-suezkanaal-voor-de-wereldwijde-verzekeringssector/7209
Geplaatst op 07-04-2021
Share on: