Fred van der Zee: Koesteren van de goede dingen in het leven

Wat heeft het coronatijdperk ons gebracht? We stelden de markt een aantal vragen over de impact die corona heeft op ons persoonlijk, op de bedrijven waar we werken en op onze markt. In de nieuwsbrieven kunt u lezen hoe branchegenoten deze periode ervaren. Vandaag Fred van der Zee, directielid bij de Hanselman Groep.

Naam: Fred van der Zee
Leeftijd: 57 
Opleiding(en): HTS Weg- en Waterbouwkunde  aan: Den Bosch
Eigenaar/Werkt bij: Hanselman Groep
Functie: Directie
Sinds: 1/1/2017
 
 
Welke impact heeft volgens u corona op de branche?
De wijze waarop we met elkaar communiceren is drastisch veranderd met de inzet van video techniek en dit zal blijvend zijn, ten gunste van een effectievere tijdbesteding. De onder meer zo belangrijke non verbale communicatie zal op andere manieren moeten worden gecompenseerd/ingevuld. Dat vergt empathie en andere communicatieve vaardigheden.


Zijn er voor de branche ook positieve consequenties? Zo ja, welke?
Efficiency en kosten besparing.


Heeft corona negatieve consequenties voor de branche?
Het onderhouden van de persoonlijke contacten verlangt andere inspanningen. Het maken van nieuwe contacten is er niet makkelijker op geworden.


Wat zijn de positieve gevolgen van corona voor uw bedrijf? 
Nieuwe en andere manier van verbinden met medewerkers vooral, efficiënter maken van bestaande processen, inzet technologieën en met elkaar waarderen wat je hebt en dat we ons nog bewuster kunnen inzetten op de kwaliteit van onze diensten.


Wat zijn de negatieve gevolgen van corona voor uw bedrijf?
Binnen de branche Transport zien we enige teruggang in het aanbod van nieuwe zaken doordat er eenvoudigweg minder ongevallen zijn.  


Welke impact heeft corona op uw collega’s/medewerkers?
Dat is per individu anders. Onze collega’s gaan er constructief en zorgvuldig mee om, maar naarmate het langer duurt groeit de behoefte aan een samenleving waarin het weer was zoals voorheen.
 

Welke impact heeft corona op u persoonlijk?
Het koesteren van de goede dingen in het leven en het besef dat we bevoorrecht zijn dat ons werk goed doorgang vindt en onze doelstellingen verwezenlijken met het team/de collega’s in een bijzondere tijd.  Wat is het mooiste dat is voortgekomen uit het ‘coronatijdperk’? 
Los van de excessen denk ik aan bewustzijn, bescheidenheid en saamhorigheid binnen de samenleving. Wellicht ook 'wishful thinking'.  


Hoe ziet u 2021?​
Een jaar waarin we langzaam weer perspectief weten te bouwen voor ons allen en vooral voor de mensen die het zwaar hebben.  
 
Geplaatst op 28-04-2021

< VorigeVolgende >


Share on: