Kader Çelik: Ik hoop dat we na de zomer weer normaal kunnen werken

Wat heeft het coronatijdperk ons gebracht heeft? We stelden de markt een aantal vragen over de impact die corona heeft op ons persoonlijk, op de bedrijven waar we werken en op onze markt. De komende periode kunt u in de nieuwsbrieven lezen hoe branchegenoten deze periode ervaren. Vandaag Kader Çelik, oprichtster en eigenaresse KC Advocatuur.

Naam: mr. K. Çelik 
Leeftijd: 39 
Opleiding(en): Nederlands recht aan: De Radboud Universiteit Nijmegen 
Eigenaar/Werkt bij: Oprichter en eigenaresse bij KC Advocatuur & Letselschade 
Functie: Advocaat
Sinds: 2012
 
 
Welke impact heeft volgens u corona op de branche? 
De enorme onzekerheid over hoe het nu allemaal verder zou verlopen. Zowel binnen de letselschade als daarbuiten. En onzekerheid is uiteraard geen prettig gevoel. Met name voor slachtoffers van letselschade, die naar mijn idee hierdoor dubbel zo hard geraakt zijn. Het aantal nieuwe zaken dat binnen is gekomen is ten opzichte van vorig jaar niet verminderd.
 
 
Zijn er voor de branche ook positieve consequenties? Zo ja, welke? 
We zitten gelukkig in een branche waarbij er vrij snelle oplossingen bedacht werden en er nog steeds veel mogelijk was. Hierdoor is gelukkig alleen maar sprake geweest van een kortdurende vertraging en was er geen stilstand. 
 

Heeft corona negatieve consequenties voor de branche? 
De drukte bij verzekeraars en de regelmatige onbereikbaarheid van schadebehandelaars veroorzaakt geïrriteerde cliënten aan wie je als belangenbehartiger telkens maar weer uitleggen waarom het zo lang duurt. Daarnaast hebben de behandelingen van cliënten en de afhandeling van letselschadezaken uiteraard vertraging opgelopen. De revalidatietrajecten kwamen (deels) stil te liggen en operaties konden soms niet worden verricht. Huisbezoeken konden geen doorgang meer vinden, waardoor het persoonlijke contact minder sterk is als voorheen, alles moet telefonisch of door middel van videobellen. Slachtoffers ervaren dit niet altijd als prettig en willen toch graag face-to-face hun verhaal kwijt. 
 

Wat zijn de positieve gevolgen van corona voor uw bedrijf? 
Wat dat betreft prijs ik mijzelf gelukkig omdat wij eigenlijk hebben kunnen doorwerken. Er kon op korte termijn al een overschakeling gemaakt worden naar videoconferenties met goedwerkende programma’s. Daarnaast het feit dat ik werk met collega’s die in die zin gelijk met mij meedachten in goede oplossingen. We hebben een korte periode vanuit huis gewerkt, echter kwamen we er vrij snel achter dat we ook vanuit kantoor veilig konden doorwerken. Daarnaast hebben we een tijdsbesparing gehad omdat er geen huisbezoeken konden plaatsvinden, deze tijd kon prima benut worden op andere vlakken. We hebben veel zaken kunnen afwikkelen en daarnaast zijn er nieuwe zaken bijgekomen.
 
 

Wat zijn de negatieve gevolgen van corona voor uw bedrijf?
Ondanks dat het eigenlijk goed gaat, mis ik persoonlijk contact met cliënten, schaderegelaars, arbeidsdeskundigen etc. Tijdens online cursussen en opleidingen mis ik o.a. de interactie en de uitwisseling van ervaringen van mensen uit dezelfde branche. Ik moet bekennen dat ik dit echt jammer vind, omdat dat mij persoonlijk veel positieve energie gaf. 
 

Welke impact heeft corona op uw collega’s/medewerkers? 
Ik merk dat iedereen er wel een beetje doorheen zit en toch weer op de oude wijze verder zou willen. Gelukkig is de kracht en energie om het op de huidige wijze vol te houden niet verdwenen. We hebben begrip voor elkaar en op momenten dat het teveel wordt kan er direct gepraat worden en proberen we samen een oplossing te bedenken. 
 

Welke impact heeft corona op u persoonlijk? 
Ik moet eerlijk bekennen dat ik persoonlijk niet echt negatief beïnvloed ben door de corona. Ik hou namelijk (op zijn tijd) van rust en stabiliteit en ben persoonlijk iemand die echt kan genieten van thuis zijn en plezier heeft in het tijd doorbrengen met mijn familie. Het enige minpuntje is dat ik vanwege deze ontwikkelingen afgelopen zomer de zomervakantie heb overgeslagen en het toch wel weer erg mis om op reis te gaan.
 

Wat is het mooiste dat is voortgekomen uit het ‘coronatijdperk’?
Het gevoel dat iedereen in feite in hetzelfde schuitje zit en dat we er met elkaar uit moeten komen. Dat bepaalde patronen, hoe onmogelijk dat voorheen ook leek, doorbroken konden worden door wederzijds begrip te tonen voor de ontstane situatie. 
 
 
Hoe ziet u 2021?
Ik hoop dat we na de zomer in ieder geval voor een groot deel weer op de normale wijze ons werk kunnen uitoefenen. Tot die tijd is het vanzelfsprekend verstandig om sociale contacten zoveel mogelijk te mijden. Zodoende kunnen de behandelingstrajecten, de behandeling en afwikkeling van letselschadezaken hopelijk weer zoals gebruikelijk opgepakt gaan worden. 
 
Geplaatst op 16-04-2021

< VorigeVolgende >


Share on: