Kees van Lambalgen: 2021 positief, er zijn mooie ontwikkelingen voor ons

Wat heeft het coronatijdperk ons gebracht heeft? We stelden de markt een aantal vragen over de impact die corona heeft op ons persoonlijk, op de bedrijven waar we werken en op onze markt. In de nieuwsbrieven kunt u lezen hoe branchegenoten deze periode ervaren. Vandaag Kees van Lambalgen, eigenaar en schademanager Herstelpartner.

Kees van Lambalgen (41) is sinds 2015 eigenaar van en schademanager bij Herstelpartner. 
Hij volgde onder andere aan de Hogeschool Utrecht diverse opleidingen, waaronder de opleidingen MBO-Com, MBO-Bouw en HBO-Bouw.  

Welke impact heeft volgens u corona op de branche?
Op de branche heeft corona weinig impact, wanneer het gaat over het aanbod van werk. Schades blijven ontstaan en calamiteiten moeten worden gestabiliseerd. Het vraagt wel aanpassingen binnen de uitvoering van het werk, aan het aantal personen dat op een locatie aanwezig mag zijn, de aan of afwezigheid van een verzekerde of gedupeerde zelf, et cetera. 


Zijn er voor de branche ook positieve consequenties? Zo ja, welke?
Voor deze branche is het positief dat het aanbod van werk blijft en dat we onder bepaalde voorwaarden het schadeherstel ook kunnen blijven uitvoeren. We zijn dankbaar dat dit zo kan.


Heeft corona negatieve consequenties voor de branche?
Voor onze branche zijn er in mijn optiek geen negatieve gevolgen. De manier van werken is anders en vraagt aanpassingen. Dit is echter geen negatief gevolg maar een aanpassing die je van iedereen mag verwachten.


Wat zijn de positieve gevolgen van corona voor uw bedrijf?
Er zijn geen specifieke positieve gevolgen. De bedrijfsvoering kunnen we blijven invullen zoals we feitelijk altijd deden. Positief is dat we gezond blijven en we dat ook proberen te blijven.  


Wat zijn de negatieve gevolgen van corona voor uw bedrijf?
Wij kunnen geen negatieve zaken benoemen die impact hebben op onze bedrijfsvoering. We moeten anders plannen en anders communiceren, maar dat hoort bij de creativiteit van het ondernemen. 


Welke impact heeft corona op uw collega’s/medewerkers?
Er is soms wel sprake van een zekere mate van onzekerheid. Iedereen wil gezond blijven en de vraag blijft altijd wel of de personen op onze werkadressen wel gezond zijn. Houden ze zich aan de regels? Welke risico’s lopen wij dan? Dat is iets wat iedereen zich wel afvraagt. Daarom blijven we de regels benadrukken, zowel bij onze werkadressen als onze medewerkers. Leef gezond, wees verstandig!


Welke impact heeft corona op u persoonlijk?
Mijn vrouw heeft daadwerkelijk corona gehad. Gelukkig was zij niet erg ziek maar het drukt je wel even met je neus op de feiten. Het is geen fabel… Ook in onze directe omgeving waren er toch wel veel besmettingen met wisselende ziektebeelden. Dat zet je wel aan het denken!


Wat is het mooiste dat is voortgekomen uit het ‘coronatijdperk’?
In het coronatijdperk zijn er niet specifiek mooie dingen naar voren gekomen. Het maakt ons meer bewust. We leven wellicht meer met de dag.


Hoe ziet u 2021?
2021 zal hopelijk weer meer terug gaan naar het oude ‘normaal’. We hopen dat we met elkaar het virus onder controle krijgen. Qua uitvoering van werk en het aanbod daarvan zien we het jaar 2021 zeer positief. Er zijn mooie ontwikkelingen gaande voor ons die bijdragen aan verbreding en groei. 
 
Geplaatst op 20-04-2021

< VorigeVolgende >


Share on: