Kifid lost bijna helft klachten op in 2020

Kifid heeft in 2020 in totaal 3.223 klachten van consumenten gericht tegen hun financiële dienstverlener inhoudelijk behandeld. Bijna de helft, 1.481 klachten, is opgelost met inzet van bemiddeling of schikking. In de regel betekent dit dat zowel de consument als de financiële dienstverlener hiermee tevreden zijn. In 1.175 klachten is een uitspraak gedaan. In bijna 200 klachtzaken is de consument deels of geheel in het gelijk gesteld; in bijna 900 klachtzaken was de klacht van de consument ongegrond.

Het aantal klachten dat is opgelost via bemiddeling of schikking is met 46% in 2020 op hetzelfde niveau gebleven als in 2019. Kijkend naar het totaal aantal bemiddelresultaten doen banken, verzekeraars en financiële adviseurs (intermediair) niet onder voor elkaar als het gaat om medewerking aan het vinden van een oplossing via bemiddeling of schikkingVan de 1.481 klachtzaken waarin bemiddeling of schikking is gelukt, betreft het voor 30% schadeverzekeringen, voor 15% levensverzekeringen, voor 29% bank- en hypotheekzaken en voor 25% klachten tegen financiële intermediairs.

In 2020 heeft Kifid 4.785 klachten ontvangen, waarvan 68 voor de Commissie van Beroep en de overige voor de Geschillencommissie. Het aantal mensen dat met een klacht bij Kifid aanklopt steeg met ruim 200 ten opzichte van 2019. Mensen weten Kifid goed te vinden. Het aantal mensen dat tevergeefs een klacht bij Kifid heeft ingediend nam met ruim 300 af tot iets meer dan 1.800 in 2020. Hiervan dienden ruim 900 mensen een klacht in die niet voldeed aan de voorwaarden voor behandeling door Kifid.

In 2020 heeft Kifid 3.223 klachten inhoudelijk behandeld en afgerond. Dit komt overeen met de verwachting dat Kifid jaarlijks tussen de 3.000 en 3.200 klachten inhoudelijk behandelt en afrondt. In de verdeling van behandelde klachten over de verschillende soorten financiële diensten is in 2020 een lichte verschuiving te zien in vergelijking met voorgaande jaren. Het aandeel klachten over hypotheken is afgenomen van 22% tot 16% (514 klachten) en het aandeel klachten over bankzaken groeit in 2020 van 15% naar 20% (640 klachten). Traditioneel leveren schadeverzekeringen het grootste aantal klachten op: 37% (1.196 klachten) van het totaal aantal behandelde klachten. Behandelde klachten over levensverzekeringen en beleggingszaken hadden in 2020 een aandeel van respectievelijk 21% (683 klachten) en 6 procent (190 klachten) van het totaal aantal behandelde klachten.

Lees hier het uitgebreide rapport van Kifid.
Geplaatst op 13-04-2021

< VorigeVolgende >


Share on: