Marcel van Engelen: Saamhorigheid en creativiteit brengt ons verder

Een jaar geleden brak corona uit. Geen van ons had vermoed dat de impact van het coronavirus zo groot zou zijn. Wat het coronatijdperk ons gebracht heeft? We stelden de markt een aantal vragen over de impact die corona heeft op ons persoonlijk, op de bedrijven waar we werken en op onze markt. De komende periode kunt u in de nieuwsbrieven lezen hoe branchegenoten deze periode ervaren. Vandaag Marcel van Engelen, directeur bij Trition b.v.

Naam: Marcel van Engelen
Leeftijd: 61 
Opleiding(en): Divers
Eigenaar/Werkt bij: Trition BV
Functie: Directeur
Sinds: 2009
 
 
Welke impact heeft volgens u corona op de branche? 
Over het algemeen is de impact beperkt: vooral het hanteren van de richtlijnen vraagt aandacht.
 
Zijn er voor de branche ook positieve consequenties? Zo ja, welke? 
We bemerken dat er meer begrip ontstaat bij onze relatie wanneer we van een eerder gemaakte planning moeten afwijken door ziekte en/of afwezigheid.
 
Heeft corona negatieve consequenties voor de branche? 
We ervaren dat een enkele keer een afspraak niet kan worden nagekomen doordat het projectadres coronaverdacht is.
 
Wat zijn de positieve gevolgen van corona voor uw bedrijf? 
Het is ons duidelijk geworden dat onze kantoormedewerkers ook thuis functioneel kunnen worden ingezet en er is ook meer begrip voor elkaar bij ziekmeldingen. De collegialiteit neemt toe. 
 
Wat zijn de negatieve gevolgen van corona voor uw bedrijf?
Hoewel marginaal, hebben we wel te maken met omzetverlies doordat projecten geen doorgang kunnen vinden.
 
Welke impact heeft corona op uw collega’s/medewerkers? 
Verschillend: een enkele medewerker is of om persoonlijke redenen of vanwege zijn omgeving erg voorzichtig vanwege corona, anderen moeten we erop wijzen de geldende maatregelen te blijven hanteren. 
 
Welke impact heeft corona op u persoonlijk? 

Gelukkig beperkt: ik heb zelf geen gezondheidsproblemen ervaren en gelukkig ook niet in mijn directe omgeving.
 
Wat is het mooiste dat is voortgekomen uit het ‘coronatijdperk’? 

De saamhorigheid en creativiteit die ons elke dag verder brengt! Erg goed om te zien hoe onze medewerkers met respect voor de maatregelen toch erin slagen om dagelijks hun werk te doen!
 
Hoe ziet u 2021? 
Lastig nog. Ik ben vooral benieuwd op welke manier we weer naar de ‘normale’ situatie gaan. Voor wat betreft onze eigen onderneming vertrouw ik erop dat we weer een lichte groei over de gehele linie kunnen laten zien.
 
Geplaatst op 02-04-2021