Premieomzet De Goudse groeit in 2020 met meer dan honderd miljoen

Ondernemersverzekeraar De Goudse heeft het coronajaar 2020 afgesloten met een lager resultaat dan in 2019, maar heeft opnieuw een forse omzetgroei gerealiseerd.

Positief resultaat 
De Goudse heeft in 2020 een positief resultaat geboekt van € 16,5 mln. Dat is minder dan in 2019 (€ 36,6 mln.), wat het gevolg is van een daling van de beleggingsopbrengsten en een stijging van de schadelast bij verzuimverzekeringen vanwege de coronapandemie. De totale omzet bedroeg  € 784 mln. (2019: € 685 mln.). Het premie-inkomen was € 688 mln. (2019: € 572 mln.). De periodieke premie groeide met 12% naar € 600,5 mln. (2019: € 536,9 mln.).

De solvabiliteit (Solvency II) kwam eind 2020 uit op 197% (2019: 228%). Ondanks de daling, die met name is veroorzaakt door de extreem lage rentestand op de financiële markten, is De Goudse nog steeds een uitstekend gekapitaliseerde verzekeraar, met een aansprakelijk vermogen van  € 434 mln. (2019: € 423 mln.). 
 
Impact coronacrisis
Bestuursvoorzitter Geert Bouwmeester is trots op de forse omzetgroei die in 2020 is gerealiseerd. "Deze groei is nagenoeg volledig tot stand gekomen door autonome groei. Zo zit de recente overname van Leidsche verzekeringen hier nog niet in. Dit geeft aan dat onze strategie nog steeds goed aanslaat in de markt, wat wordt bevestigd door een langdurig hoge klanttevredenheid."
Hij vervolgt: "Uiteraard heeft de pandemie impact op een deel van onze mkb-relaties, zoals de horeca. We proberen deze relaties zo veel mogelijk te helpen, bijvoorbeeld met coulante betaalregelingen. Daarnaast zien we dat adviseurs hun rol pakken en hun relaties ondersteunen waar het kan. Juist in deze tijd is de rol van een goede risicoadviseur cruciaal voor veel relaties. Ik ben er enorm trots op dat onze medewerkers, die vrijwel allemaal vanuit huis hebben gewerkt, de dienstverlening op een hoog peil hebben weten te houden en dat wij net als de vorige jaren verder zijn gegroeid."

Strategie ligt op koers
Voor De Goudse was 2020 naar omstandigheden een goed jaar, waarin de strategische focus op zaakschade- en inkomenproducten voor de mkb-markt opnieuw is bevestigd, evenals de samenwerking met onafhankelijke adviseurs. Geert Bouwmeester: "Wij hebben groei in de volle breedte gerealiseerd, in al onze kernsegmenten en ook met particuliere verzekeringen. Daarnaast zijn we in het Adfiz Prestatie Onderzoek beloond door de adviseurs met de derde plaats in de categorie Zakelijke Schadeverzekeringen, terwijl onze dochter De Zeeuwse in die categorie de eerste positie heeft verworven. Zowel onze verkoopcijfers als de waardering van het intermediair bevestigen ons dus in onze strategische keuzes."

Goudse Levensverzekeringen N.V. heeft ook in 2020 een positief resultaat geboekt van € 18,2 mln. (2019: € 24,9 mln.). Het resultaat van Goudse Schadeverzekeringen N.V. (Inkomen en Zaakschade) was met € 1,8 mln. aanzienlijk lager dan voorheen (2019: € 11,2 mln.), onder andere vanwege toenemende verzuimduren en de hoge schaderatio bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen door uitgestelde zorg. 
 
VLC & Partners, dat behoort tot de top van de intermediairbedrijven in Nederland en waarvan De Goudse 100% eigenaar is, heeft in 2020 een gezonde groei gerealiseerd, zowel autonoom als niet-autonoom. Het bedrijf richt zich met specifieke proposities op het gebied van risicomanagement en employee benefits op middelgrote en grote ondernemingen, met specialisatie in de branches ICT, zorg, maakindustrie en zakelijke dienstverlening.


Continuïteit, óók voor adviseurs en klanten
Als familiebedrijf richt De Goudse zich op continuïteit op de lange termijn. Geert Bouwmeester: "En dan gaat het niet alleen om ons eigen bedrijf maar ook om onze adviseurs en klanten. Voor sommigen van hen was 2020 een extreem zwaar jaar. Waar mogelijk hebben wij geprobeerd hen te helpen, bijvoorbeeld met extra preventieve begeleiding op het gebied van ziekteverzuim, voor zowel de werknemers als de ondernemer zelf. Ook hebben wij onze horecarelaties een hart onder de riem gestoken door al onze medewerkers de mogelijkheid te bieden om bij hen € 100,- te besteden."


Toekomst 
Hoewel de coronacrisis veel dingen op z’n kop heeft gezet, zijn de ambities van De Goudse onverminderd groot. Het bedrijf wil op basis van haar succesvolle mkb-strategie verdere groei realiseren en staat ook open voor niet-autonome groei. Zo heeft De Goudse op 1 april 2021 levensverzekeraar Leidsche Verzekering Maatschappij N.V. overgenomen van Reinsurance Group of America. Ook is de samenwerking met verzekeraar Anker Insurance uit Groningen, waarin De Goudse een belang heeft, verder vormgegeven. Daarnaast werkt De Goudse sinds maart van dit jaar samen met sociale-zekerheidspecialist VCSW en heeft De Goudse een belang van 30% in dit bedrijf genomen. "Wij willen op verantwoorde wijze ons bedrijf blijven versterken, in het belang van onze verzekerden, van de adviseurs die met ons samenwerken, onze medewerkers en ons bedrijf", aldus Geert Bouwmeester.
 
Kerncijfers 
  2020 2019
Premie-inkomen totaal €     688 mln. €      572 mln.
     
  Periodieke premie €     601 mln. €     537 mln.
     
Omzet €    784 mln.  €      685 mln.
     
Resultaat na belasting €    16,5 mln.  €     36,6 mln.
     
Beleggingen €   2.615 mln.  €  2.389 mln.
     
Technische voorzieningen €   2.354 mln.  €  2.063 mln.
     
Aansprakelijk vermogen €      434 mln.  €     423 mln.
     
Balanstotaal €  2.935 mln.  €  2.618 mln.
     
Aantal medewerkers De Goudse (FTE/ultimo) 827 820
     
Rendement eigen vermogen 4,7 %  10,9 %
 
Geplaatst op 23-04-2021

Volgende >


Share on: