Robin Langstraat: We herstellen en we voorkomen

Een jaar geleden brak corona uit. Geen van ons had vermoed dat de impact van het coronavirus zo groot zou zijn. Wat het coronatijdperk ons gebracht heeft? We stelden de markt een aantal vragen over de impact die corona heeft op ons persoonlijk, op de bedrijven waar we werken en op onze markt. De komende periode kunt u in de nieuwsbrieven lezen hoe branchegenoten deze periode ervaren. Vandaag Robin Langstraat, Manager Preventive Reconditionering bij Arepa.

Naam: Robin Langstraat
Leeftijd: 44
Opleiding(en): MBO elektrotechniek / HBO Projectmanagement
Bedrijf: AREPA
Functie: Manager Preventive Reconditioning
Sinds: 2009
 
 
Welke impact heeft volgens u corona op de branche?
Ten eerste heeft het een economisch effect door het verminderen van de bedrijvigheid. Dit zie je ook enigszins in het teruglopen van het aantal dossiers op het gebied van calamiteiten. Maar daarnaast is er ook een sociaal psychologisch effect omdat het element van elkaar fysiek ontmoeten via bijvoorbeeld bijeenkomsten, lunches of evenementen is komen te vervallen terwijl de branche bij uitstek een People’s Business is. 
 
Zijn er voor de branche ook positieve consequenties? Zo ja, welke?
Door het gedwongen thuiswerken zijn werkbare alternatieven ontstaan. Er werd ook veel meer een beroep gedaan op creativiteit. Zaken die voorheen gedaan werden ‘omdat we dat altijd al zo deden’ vereisten nu een hele andere aanpak. In bepaalde opzichten is er ook een efficiency slag gemaakt. Kijk bijvoorbeeld naar de ‘verplichte’ online vergaderingen via Teams, Zoom of Skype.
De verminderde bedrijvigheid heeft naar mijn mening ook invloed op het aantal (industriële)claims. Ik zie een flinke afname van het aantal schades op dit gebied. Ik denk dat dit voor de verzekeraars een zeer positief effect heeft op de betreffende schadelast!
 
Heeft corona negatieve consequenties voor de branche?
Als vanzelfsprekend ‘heeft elk voordeel ook een nadeel’ en in dit geval raakt de afname van het aantal (industriële) claims natuurlijk vooral de partijen in de branche die actief zijn in het afhandelen van deze claims.
 
Wat zijn de positieve gevolgen van corona voor uw bedrijf?

Doordat (productie)bedrijven hun capaciteit afschaalden ontstond ruimte voor preventief onderhoud. Normaliter is men voor Maintenance gebonden aan vooraf opgestelde jaarplanningen. De planning kon nu naar voren worden gehaald en soms ontstond zelfs ruimte voor extra onderhoud. Maar ook bedrijven die voorheen niet of nauwelijks aan preventief onderhoud deden, hebben wij tijdens corona kunnen overtuigen van het nut van onze dienstverlening op het gebied van Preventieve Reconditionering. Preventieve Reconditionering zorgt er namelijk voor dat uitval (en dus productiestilstand, imagoschade en omzetverlies) tot een minimum wordt beperkt.
 
Wat zijn de negatieve gevolgen van corona voor uw bedrijf?

Op zichzelf heeft het COVID-19 virus geen onoverkomelijke negatieve gevolgen voor ons gehad. Een brand of waterschade laat zich immers niet tegenhouden door het virus. Als vanzelfsprekend hebben wij wel allerlei voorzorgsmaatregelen moeten nemen om de veiligheid van onze medewerkers en onze opdrachtgevers te garanderen.
 
Welke impact heeft corona op uw collega’s/medewerkers?

De gezondheid van iedereen heeft altijd op de eerste plaats gestaan. Dat er daardoor aanpassingen en/of gedwongen beperkingen moesten worden opgelegd is een feit. Deze aanpassingen en/of beperkingen hebben natuurlijk wel direct invloed op ieders beleving. Gelukkig is hier vanuit werkgeversperspectief uitgebreid aandacht voor. Zo heeft het Management met iedereen regelmatig contact en werden afgelopen periode verschillende malen borrelboxen, filmavondpakketten of andere leuke attenties bij alle medewerkers bezorgd.
 
Welke impact heeft corona op u persoonlijk?
Zowel zakelijk als privé vind ik het nog steeds een groot gemis dat we elkaar nauwelijks ‘live’ zien en eigenlijk bijna alleen maar digitaal kunnen ontmoeten. Soms is fysiek bezoek noodzakelijk en gelden er allerlei restricties waardoor het toch enigszins kunstmatig aanvoelt. Daarnaast valt het niet mee om naast mijn reguliere baan ook nog eens als part-time onderwijzer te fungeren. En eerlijk gezegd mis ik ook het ‘spontane’ vrijdagmiddag-biertje-in-de-kroeg of etentje met het gezin in ons favoriete restaurantje.
 
Wat is het mooiste dat is voortgekomen uit het ‘coronatijdperk’?
De flexibiliteit, bereidwilligheid en saamhorigheid om er ondanks alle beperkingen toch een gezamenlijk succes van te willen blijven maken. Het glas is halfvol en je moet het zélf vullen.
 
Hoe ziet u 2021?

Rooskleurig en vol vertrouwen. Er is een start gemaakt met vaccineren, de regering is nog steeds bereid om geld uit te geven om de gevolgen van de lockdown voor de economie enigszins te beperken en de verzekeringsbranche zal altijd geconfronteerd blijven met calamiteiten. En calamiteiten zijn onze specialiteit: we herstellen en we voorkomen!
Geplaatst op 02-04-2021

< VorigeVolgende >


Share on: