Roger van der Linden: Komende jaren gaan we veel mooie dingen met elkaar doen

Wat heeft het coronatijdperk ons gebracht heeft? We stelden de markt een aantal vragen over de impact die corona heeft op ons persoonlijk, op de bedrijven waar we werken en op onze markt. In de nieuwsbrieven kunt u lezen hoe branchegenoten deze periode ervaren. Vandaag Roger van der Linden, kantoordirecteur bij van der LindenAdviesgroep, onderdeel van de Heilbron Groep.

 Naam: Roger van der Linden 
Leeftijd: 49
Opleiding(en): Bedrijfseconomie aan: Rijksuniversiteit Limburg
Eigenaar/Werkt bij: Van der Linden Adviesgroep / Heilbron Groep
Functie: kantoordirecteur
Sinds: 1999

Welke impact heeft volgens u corona op de branche?
Los van eventuele financiële consequenties heeft de branche laten zien wat ze waard is. Snel schakelen, constructief samenwerken in het belang van de klant. Coronaschades in het buitenland zorgen voor premiedruk bij internationale verzekeraars.


Zijn er voor de branche ook positieve consequenties? Zo ja, welke?
Het proces van digitaal advies op afstand en de mogelijkheden voor thuiswerk hebben een enorme vlucht genomen. In het algemeen is er volgens mij ook wat meer gevoel voor de risico’s die gelopen worden, zowel privé als zakelijk.


Heeft corona negatieve consequenties voor de branche?
Om te beginnen in alle gevallen waar persoonlijk contact essentieel is wordt dat nu gemist. Denk aan inspecties, expertises maar ook collegiaal. Video kan dat soms deels vervangen maar nooit helemaal. Het thuiswerken heeft vaak ook gevolgen voor de bereikbaarheid bij aanbieders.


Wat zijn de positieve gevolgen van corona voor uw bedrijf?
We hebben nieuwe digitale mogelijkheden leren gebruiken en ook thuiswerken meer geadopteerd. Dat heeft blijvende positieve gevolgen.


Wat zijn de negatieve gevolgen van corona voor uw bedrijf?
Het is om te beginnen een stuk minder gezellig en dat geldt zowel tussen de collega’s onderling als met business partners en klanten. We gaan natuurlijk ook links en rechts omzetverlies zien maar mijn inschatting is dat dit heel beperkt zal zijn. 


Welke impact heeft corona op uw collega’s/medewerkers?
Mede afhankelijk van de thuissituatie heeft corona natuurlijk een grote impact gehad. Twee thuiswerkende partners met kleine kinderen hebben het thuis vreselijk druk terwijl de alleenwonende collega gek wordt van de stilte om hem heen. De mogelijkheden om te ontspannen buiten het werk zijn natuurlijk drastisch beperkt. De flexibiliteit, creativiteit en inzet zijn geweldig om te zien.


Welke impact heeft corona op u persoonlijk?
Naast het managen van een kantoor bekleed ik diverse bestuursfuncties en daar is de impact enorm geweest. Mensen ontmoeten is daar misschien wel de kern van mijn werk en dat maakte het lastig. Met het missen van vakanties, etentjes en feestjes in mijn privéleven heb ik vooralsnog minder moeite. Die komen later wel weer.


Wat is het mooiste dat is voortgekomen uit het ‘coronatijdperk’?
Binnen de bedrijfstak hoop ik dat de bereidheid tot samenwerking niet van voorbijgaande aard blijkt. Adviseurs/verzekeraars (Adfiz/Verbond) hebben snel en constructief samengewerkt en dat moeten we vasthouden. Verder denk ik dat we weer iets meer waardering hebben gekregen voor vele mooie dingen die we inmiddels als vanzelfsprekend zijn gaan zien.


Hoe ziet u 2021?
2021 wordt volgens mij een overgangsjaar voor ons allemaal. De eerste maanden zullen we nog door die zure appel heen moeten bijten om daarna weer perspectief te krijgen. Dat moet ons in een mooie uitgangspositie brengen om in de jaren daarna heel veel mooie dingen met elkaar te gaan doen! 
 
Geplaatst op 23-04-2021

< VorigeVolgende >


Share on: