Susan Mogony nieuwe directeur NIVRE

Per 1 mei aanstaande wordt Susan Mogony benoemd tot nieuwe directeur van het NIVRE. Zij volgt hiermee Henk Grootkerk op die deze functie 10 jaar heeft vervuld. Na een inwerkperiode van de nieuwe directeur zal Henk Grootkerk halverwege 2021 officieel terugtreden.

Foto: Linkedin

De benoeming van de nieuwe directeur vloeit voort uit een uitgebreide marktinventarisatie ‘Samen naar de toekomst’, die het NIVRE eind vorig jaar en begin dit jaar heeft gehouden onder leden, opdrachtgevers en andere stakeholders en waarop zij haar visie, missie, koers en speerpunten voor de (nabije) toekomst heeft gebaseerd. Daarin staan drie zaken centraal: het bewaken van de kwaliteit en deskundigheid van experts in een veranderende markt, blijven bouwen aan vertrouwen bij alle betrokken partijen en een duidelijke, meer actieve externe representatie en lobby naar buiten toe. 


“Met de komst van Susan, die van buiten de branche komt, hebben we bewust gekozen voor iemand die met een frisse blik kan kijken naar onze organisatie, activiteiten, dienstverlening en de markten waarin wij opereren”, benadrukt het NIVRE. Susan heeft in de afgelopen periode haar sporen verdiend in diverse directie- en managementfuncties bij andere branche- en beroepsorganisaties. Zo heeft zij de afgelopen vijf jaar gefungeerd als directeur van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD). 


“Wij denken met de komst van Susan de juiste kandidaat te hebben gevonden om onze ambities te kunnen invullen en kijken uit naar een succesvolle samenwerking”, aldus het NIVRE. 


Het NIVRE bevordert en bewaakt de beroepsuitoefening van deskundigen op het terrein van schadevaststelling. Daarnaast is het een platform voor expertise-, inspectie- en taxatiebedrijven en alle voor hen relevante partijen. Als onafhankelijk instituut van schadeprofessionals staat het NIVRE voor een objectieve en eerlijke schadevaststelling voor iedereen.

Geplaatst op 19-04-2021

Volgende >


Share on: