Uitkomsten onderzoek financiële software 2021 bekend

Deze week zijn de uitkomsten bekend gemaakt van het jaarlijks door Bureau DFO gehouden onderzoek naar de waardering van financieel adviseurs van hun financiële software. Naast het beoordelen van de pakketten, blijkt dat respondenten niet de hoogste prioriteit geven aan digitale veiligheid.

Het DFO Onderzoek Financiële Software is voor het eerst in 2001 uitgevoerd en vindt sinds tien jaar elk jaar plaats. Onderzocht worden de ervaring met en de waardering van financieel advieskantoren voor de door hen gebruikte software op het gebied van (1) administratie, (2) advies- en financiële planning en (3) vergelijkingssoftware. 

De resultaten van het onderzoek over 2021 zijn gebaseerd op 1.189 beoordelingen. Daarmee behoort dit onderzoek tot een van de grootste vergelijkende automatiserings-onderzoeken onder financieel advieskantoren. 
 
Hoogst gewaardeerde pakketten 2021
In het onderzoek zijn door de respondenten de volgende pakketten dit jaar het hoogst gewaardeerd: 
 • Administratiesoftware                                    Faster Forward Elements
 • Adviessoftware/ Financiële Planning             FinRust
 • Vergelijkingssoftware                                     My TP

Vijf belangrijkste elementen
Aan alle respondenten is een uitgebreide lijst met aspecten voorgelegd die van belang kunnen zijn bij het gebruik van financiële software. Aan de respondenten is verzocht aan te geven welke aspecten naar hun oordeel het belangrijkste zijn. Uit de antwoorden zoals die door alle respondenten zijn gegeven, kan de volgende top 5 gemaakt worden: 
 1. Gebruiksvriendelijkheid
 2. Prijs-kwaliteitverhouding
 3. Snelheid
 4. Kwaliteit van functionaliteit of modules
 5. Koppeling met andere pakketten. 
 
In het rapport met de resultaten van het onderzoek wordt vervolgens per pakket, elk aspect gewaardeerd. Ook worden per pakket de in de ogen van de gebruikers van dat specifieke pakket, de vijf belangrijkste elementen weergegeven. Per pakket blijken er relevante verschillen te zijn in de aspecten die de betreffende gebruikers het hoogst waarderen. 
 
Gebruikers van Faster Forward geven hoge waarderingen voor onder meer:
 • Koppeling met andere pakketten
 • Mogelijkheid werkprocessen te integreren
 • Mogelijkheid om systeem aan de eigen werkomgeving aan te passen
 
Gebruikers van FinRust kende geven waarderingen voor onder meer
 • Visuele kwaliteit rapportages
 • Innovativiteit
 • Snelheid van reacties
 
Gebruikers van MyTP kende geven waarderingen toe voor onder meer
 • Gebruiksvriendelijkheid
 • Exportmogelijkheden
 • Zelf rechten en rollen toekennen aan medewerkers
 
Waar is de adviseur automatisering?
In dit onderzoek is per pakket ook onderzocht hoe lang de respondent dit pakket al gebruikt en of er voornemens zijn om van het pakket afscheid te nemen. 
 
“De resultaten laten zien, aldus Jurjen Oosterbaan Martinius directeur Bureau DFO, dat gemiddeld genomen de gebruikers al vele jaren hetzelfde pakket gebruiken en hoewel dit per pakket verschilt, dat slechts gemiddeld een heel klein percentage overweegt over te stappen naar een ander pakket. 

De drempel die gevoeld wordt om van pakket te wisselen ligt erg hoog. Dit resultaat correspondeert met de ervaringen die iedereen in de praktijk zal herkennen. Heeft een kantoor eenmaal een pakket in gebruik, dan moet er veel gebeuren wil men van pakket wisselen met alle conversie-problemen van dien en medewerkers die met het nieuwe pakket moeten leren werken.

In de praktijk betekent dit echter dat het pakket dat een kantoor eenmaal kiest waarschijnlijk vele jaren in gebruik blijft. Net als bij verzekeringen zijn er geen echt slechte pakketten meer. Het ene pakket past nu eenmaal beter bij het ene kantoor dan het andere pakket. 
 
Juist omdat je weet dat je een keuze maakt die langjarig de efficiency op het kantoor gaat bepalen zou je verwachten dat een meer dan grondige analyse aan deze keuze ten grondslag ligt, stelt Jurjen Oosterbaan Martinius. 
 
In dat verband zou ik het heel logisch vinden wanneer er in onze sector gespecialiseerde adviseurs zouden rondlopen die kantoren helpen bij de keuze van de voor hun kantoor meest geschikte softwarepakketten. Misschien zijn ze er, maar ik ken ze niet. Dat is vreemd in een beroepsgroep die dagelijks zelf ervaart hoe belangrijk deskundig advies is voor het maken van een juiste keuze”.
 
Belang digitale veiligheid wordt onvoldoende ingezien
In dit onderzoek kon elke respondent zelf aangeven wat hij de belangrijkste aspecten van de softwarepakketten vond. “Ik vind, vervolgt Jurjen Oosterbaan Martinius, het bepaald verontrustend dat de kwaliteit van de beveiligingergens aan het eind van de staart van de belangrijke aspecten wordt geplaatst. 
 
Voor de Europese wetgever, toezichthouders en softwareontwikkelaars vormt digitale veiligheid op dit moment een topprioriteit. Op dit punt lijkt het gevoel van urgentie bij de gebruikers in onze sector nog nauwelijks aanwezig te zijn. Ik denk dat we in de komende jaren zullen zien dat dit aspect snel in de waarderingslijst gaat stijgen”.
 
Geplaatst op 22-04-2021
Share on: