Verkeersveiligheidscoalitie doet oproep 2.0 aan kabinet

Volgens de Verkeersveiligheidscoalitie is het aantal verkeersslachtoffers in 2019 (661) en 2020 (610) hoger dan de jaren ervoor. Ook het aantal gewonden blijft stijgen, tot meer dan 21.000 per jaar. De coalitie biedt donderdag 22 april een Verkeersveiligheidsmanifest 2.0 aan het volgend kabinet, met daarin drie dringende oproepen waar alleen de rijksoverheid het verschil kan maken.

De oproep van dezelfde Verkeersveiligheidscoalitie in 2017 was: ‘Maak van verkeersveiligheid een nationale prioriteit!’. Dit heeft ertoe geleidt dat kabinet Rutte III daaraan opvolging heeft gegeven. Een nieuw Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030 met negen waardevolle prioriteiten en substantiële investeringen volgden.

Helaas is het tij nog lang niet gekeerd. Het aantal verkeersdoden is zelfs gestegen en ligt met 661 mensen in 2019 beduidend hóger dan vier jaar ervoor, bij de eerste oproep. Het aantal mensen dat ernstig gewond raakt in het verkeer is zelfs gestegen tot méér dan 21.000. Velen houden daar de rest van hun leven grote beperkingen en pijn aan over. De maatschappelijke kosten van verkeersongevallen bedragen 17 miljard euro per jaar. De druk op de acute en langdurige zorg is groot. En intussen groeien de bevolking en de mobiliteit door…


De Verkeersveiligheidscoalitie heeft het Manifest Verkeersveiligheid uit 2017 geactualiseerd en opnieuw aan het kabinet en de Tweede Kamer aangeboden. Dit geactualiseerde Verkeersveiligheidsmanifest biedt concrete aanknopingspunten voor een succesvol en samenhangend verkeersveiligheidsbeleid op weg naar een afname van 50% van het aantal verkeersdoden in 2030 en nul verkeersdoden in 2050. Een gezamenlijke inzet van overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en wetenschap is nodig om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. In dit manifest benoemt de Verkeersveiligheidscoalitie de oplossingsrichtingen die naar hun mening integraal moeten worden uitgevoerd om op koers te raken voor genoemde doelstellingen.


De Coalitie bestaat uit de ANWB, AON, Connect, de Vereende, Fonds Slachtofferhulp, Gemeente Den Haag, Gemeente Rotterdam, Gemeente Amsterdam, Gemeente Utrecht, Interpolis, Evofenedex, BOVAG, CROW, de Fietsersbond, Vervoerregio Amsterdam, Waarborgfonds, KNV, KNMV, NXP, IPO, TeamAlert, Stichting Toekomstbeeld Techniek, SWOV, TU Eindhoven, TNO, TLN, VIA, Veilig Verkeer Nederland, Verbond van Verzekeraars, VNA, Vereniging Verkeersslachtoffers, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Royal HaskoningDHV en Leerinhetverkeer.nl
echt, Interpolis, Evofenedex, BOVAG, CROW, de Fietsersbond, Vervoerregio Amsterdam, Waarborgfonds, KNV, KNMV, NXP, IPO, TeamAlert, Stichting Toekomstbeeld Techniek, SWOV, TU Eindhoven, TNO, TLN, VIA, Veilig Verkeer Nederland, Verbond van Verzekeraars, VNA, Vereniging Verkeersslachtoffers, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Royal HaskoningDHV en Leerinhetverkeer.nlDDe Coalitie bestaat uit de ANWB, AON, Connect, de Vereende, Fonds Slachtofferhulp, Gemeente Den Haag, Gemeente Rotterdam, Gemeente Amsterdam, Gemeente Utrecht, Interpolis, Evofenedex, BOVAG, CROW, de Fietsersbond, Vervoerregio Amsterdam, Waarborgfonds, KNV, KNMV, NXP, IPO, TeamAlert, Stichting Toekomstbeeld Techniek, SWOV, TU Eindhoven, TNO, TLN, VIA, Veilig Verkeer Nederland, Verbond van Verzekeraars, VNA, Vereniging Verkeersslachtoffers, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Royal HaskoningDHV en Leerinhetverkeer.nle Coalitie bestaat uit de ANWB, AON, Connect, de Vereende, Fonds Slachtofferhulp, Gemeente Den Haag, Gemeente Rotterdam, Gemeente Amsterdam, Gemeente Utrecht, Interpolis, Evofenedex, BOVAG, CROW, de Fietsersbond, Vervoerregio Amsterdam, Waarborgfonds, KNV, KNMV, NXP, IPO, TeamAlert, Stichting Toekomstbeeld Techniek, SWOV, TU Eindhoven, TNO, TLN, VIA, Veilig Verkeer Nederland, Verbond van Verzekeraars, VNA, Vereniging Verkeersslachtoffers, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Royal HaskoningDHV en Leerinhetverkeer.nl
Geplaatst op 22-04-2021

< VorigeVolgende >


Share on: