Geeke Feiter benoemd tot voorzitter GFIA werkgroep disruptieve technologie

Op 23 april is Geeke Feiter, directeur schade bij het Verbond van Verzekeraars, benoemd tot voorzitter van de internationale werkgroep; disruptieve technologie van de Global Federation of Insurance Associations (GFIA). De werkgroep kijkt voor de wereldwijde verzekeringssector naar mogelijke oplossingen en randvoorwaarden voor het gebruik van nieuwe technologieën.

Hoe ga je als verzekeraar om met nieuwe technologie, en wat als deze technologieën de potentie hebben om je markt en bedrijfsvoering ernstig te ontregelen? Geeke Feiter gaat zich met deze en andere vragen bezighouden in haar nieuwe rol als voorzitter van de werkgroep disruptieve technologie van de Global Federation of Insurance Associations (GFIA).

Geeke Feiter: "Technologie en innovatie zijn per definitie onderwerpen die over landsgrenzen heen gaan. Willen wij als sector richting geven aan hoe we met nieuwe technologieën omgaan? Dan moeten we ook op internationaal niveau van ons laten horen. Hier draag ik de komende jaren graag mijn steentje aan bij,” aldus de kersverse voorzitter van de werkgroep. “Daarnaast kijk ik er naar uit van de andere leden te leren over de kansen en uitdagingen die zij in hun markten zien in opkomende technologieën, om vervolgens ook te kijken wat wij voor de Nederlandse markt van deze ervaringen kunnen leren.”


Impact op de sector
GFIA is in 2012 opgericht en heeft 41 leden. Zowel nationale associaties zoals het Verbond als multilaterale associaties als Insurance Europe zijn lid. Feiter neemt het stokje over van het Canadese Verzekeringsbureau dat twee lezenswaardige papers publiceerde over (semi)autonome voertuigen en lichte elektrische voertuigen en de impact die dergelijke voertuigen hebben op het verzekeringslandschap. De benoeming van Feiter als voorzitter van de GFIA is tot november 2022, en kent de mogelijkheid herkozen te worden.


Internationaal speelveld
De standpunten en publicaties van GFIA worden doorgaans gebruikt in contacten met internationale instanties als de OESO, de G20, en de IAIS (de internationale associatie van verzekeringstoezichthouders). Samen met de andere leden van de werkgroep kijkt Feiter de komende tijd welke technologieën een mogelijk disruptieve uitwerking hebben op de verzekeringssector en hoe GFIA hierop in kan spelen.
Bron: Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 04-05-2021

< Vorige


Share on: