Nieuwe opleider voor juridische professionals

Advocaten Arvin Kolder en Armin Vorsselman lanceren Kolder Vorsselman Opleidingen. De nieuwe opleidingsinstelling verzorgt vooral cursussen op het gebied van het personenschaderecht voor juridische professionals.

Arvin Kolder: “Het gaat om praktijkgerichte cursussen gegeven door topdocenten. Deelnemers kunnen wat zij leren direct toepassen in de dossiers waaraan zij dagelijks werken. Daarop selecteren wij onze cursusonderwerpen en docenten.”

Online inspringen op de actualiteit
Kolder Vorsselman Opleidingen heeft een eigen studio en zit daardoor bovenop de actualiteit. Kolder: “Wanneer de Hoge Raad op vrijdag een interessant arrest wijst, kunnen we dat op maandag bespreken in een online sessie. Een relevant proefschrift verschenen? Ook dan kunnen we direct een online discussiebijeenkomst organiseren om het te bespreken en voor de praktijk te duiden.”
Zodra het mogelijk is, worden cursussen op locatie aan het aanbod toegevoegd.

Bevlogen experts
Armin Vorsselman: “Wij zijn vakidioten en willen onze cursisten enthousiasmeren en inspireren. Naast ons werk in de advocatuur hebben wij wetenschappelijke interesses, die blijken uit onze verbondenheid met de Rijksuniversiteit Groningen, onze publicaties en de lezingen en cursussen die we de afgelopen jaren hebben gegeven. Onder de vlag van Kolder Vorsselman Opleidingen brengen wij wetenschap en praktijk bij elkaar en richten wij ons samen met andere bevlogen docenten op het delen van kennis.”

Ook voor studenten
Kolder Vorsselman Opleidingen organiseert ook bijeenkomsten voor gevorderde studenten en pas afgestudeerden. Kolder, tevens bijzonder hoogleraar Personenschade aan de Rijksuniversiteit Groningen: “Hiermee kunnen zij alvast kennis maken met de personenschadepraktijk. We willen ook nieuwe generaties enthousiast maken voor ons vak.”


Kennismakingscursus
Op donderdag 24 juni 2021 verzorgt Kolder Vorsselman Opleidingen een kennismakingscursus. Voor het najaar staan cursussen gepland over whiplashletsel, werkgeversaansprakelijkheid, de begroting van arbeidsvermogensschade en de deelgeschilprocedure. Meer informatie over de cursussen: www.kvopleidingen.nl.

Kolder Vorsselman Opleidingen is erkend door de Nederlandse orde van advocaten.

 

Geplaatst op 12-05-2021
Share on: