Week van het Veilig Ondernemen

Woensdag 16 juni vindt er een Webinar plaats voor de Week van het Veilig Ondernemen, met als thema: de risico's en verzekerbaarheid van cyberincidenten. In het verlengde van de livestream ‘Security, risico en claims in balans’ gaan het Verbond van Verzekeraars, deskundigen van FTI Consulting en Hiscox in gesprek over cyberrisico’s, de gevolgen voor ondernemers en verzekeraars en de verzekerbaarheid.


De afgelopen maanden is er een verontrustende toename van cybercriminaliteit gericht op alle financiële instellingen, inclusief de verzekeringssector. Criminele netwerken specifiek ontworpen om zakelijke activiteiten te verstoren hebben een negatieve invloed op verzekeraars en hun klanten. Dergelijke netwerken vormen wereldwijd een aanzienlijke en groeiende bedreiging. Het is daarom van cruciaal belang om de werking van de bedreigingen beter te begrijpen om effectieve en passende maatregelen te ontwikkelen en implementeren.
 

In het verlengde van de livestream ‘Security, risico en claims in balans’ gaan het Verbond van Verzekeraars, deskundigen van FTI Consulting en Hiscox in gesprek over cyberrisico’s, de gevolgen voor ondernemers en verzekeraars en de verzekerbaarheid. De sprekers hebben uitgebreide ervaring met het werken voor de overheid en grote financiële -en verzekeringsinstellingen. Na korte inleidingen volgt een paneldiscussie onder leiding Rory O'Brien van FTI consulting. Naast het stellen van vragen via de chatfunctie, wordt het publiek via stemvragen bij het debat betrokken. Doe mee en bespreek hoe de verzekeraars en hun klanten zich het beste kunnen verdedigen tegen steeds geavanceerdere cyberdreigingen.


Recent months have seen a concerning proliferation of cybercrime schemes directed towards all financial institutions, including the insurance sector, specifically designed to disrupt business activity, and adversely affect customers. Such networks already pose a significant and growing threat globally, making it critical to better understand the mechanics of the threats in order to investigate, develop and implement effective and appropriate controls.


As a follow-up on the livestream ‘Security, risks and claims in balance’ the Dutch Association of Insurers and experts from FTI Consulting and Hiscox provide advice to insurance institutions globally to investigate and remediate cybercrime. These speakers bring extensive experience working for government and large financial and insurance institutions. This will be followed by a panel discussion moderated by Rory O’Brien of FTI consulting. In addition to asking questions via the chat function, the audience will be involved in the debate through polling questions. Join us to discuss the ways in which industry, can best defend against increasingly sophisticated cyber threats.


Meld je nu aan! 
Register now!


Bestemd voor
Deze livestream staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden.
This livestream is open to members as well as other interested parties.

Deelname is vooral interessant voor acceptanten, adviseurs en risicodeskundigen van verzekeraars en verzekeringsadviseurs. Daarnaast ook voor ondernemers en adviseurs veilig ondernemen rondom het thema cyberveiligheid.

Participation is particularly interesting for underwriters, advisers and risk experts of insurers and brokers. Also entrepreneurs and advisers in business safely and cyber security specialists.


 
Bron: Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 28-05-2021

< VorigeVolgende >


Share on: