Gemeente Valkenburg: geschatte schade 400 miljoen euro

De gemeente Valkenburg heeft vandaag een persconferentie gegeven over de gevolgen van de watersnood. Volgens burgemeester van Valkenburg, Daan Prevoo, bedraagt de totale schade 400 miljoen euro. Het herstel zal zeker nog maanden gaan duren.

Foto: Schermafbeelding live persconferentie

Volgens een schatting is er 200 miljoen euro aan materiële schade en nog eens 200 miljoen euro bedrijfsschade, dit komt onder andere doordat bedrijven de komende maanden de inkomsten moeten missen van het toeristische hoogseizoen in Zuid-Limburg.


Inmiddels is duidelijk dat er 2300 huizen beschadigd zijn geraakt waarvan 700 huizen zodanig (bouwkundig) beschadigd en/of verontreinigd dat de bewoners niet meer terug kunnen naar hun woning. De bewoners zijn ondergebracht in hotels en vakantiehuizen, er wordt gezocht naar een meer permanente oplossing voor de komende tijd.

Burgemeester Prevoo heeft daarvoor onder andere aan de bewoners van de provincie hulp gevraagd om woonruimte ter beschikking te stellen. Tevens zijn er volgens Prevoo 270 horecaondernemers en nog eens 180 winkels getroffen door de watersnoodramp. 


Schade
De grootste verzekeraars in de regio, Centraal beheer/Achmea en Interpolis, gaan gezien de uitzonderlijke omstandigheden, afwijken van de polisvoorwaarden bij het vergoeden van de schade, dit schrijven ze rechtstreeks aan de burgemeester. Dit betekent dat de schade door neerslag en schade als gevolg van overstroming van de secundaire waterkeringen worden gedekt. Aangezien Zuid-Limburg is aangemerkt als rampgebied hopen de verzekeraars wel dat de overheid de verzekeraars hierin zullen compenseren.


De gemeente en MKB Limburg zijn enorm dankbaar dat de verzekeraars hebben aangegeven dat de polisvoorwaarden bij deze ramp worden aangepast zodat de schade kan worden vergoed.


Herstel kan lang duren
Geeke Feiter, directeur Schade bij het Verbond van Verzekeraars was aanwezig bij de persconferentie en is ingegaan op drie punten die van belang zijn; beredderen van het gebied, schadeafwikkeling en als laatste een vooruitblik. Ze geeft aan dat het herstel lang kan gaan duren: "Hier zijn we niet in twee maanden vanaf. Dat kan zomaar drie of vier maanden en in sommige gevallen zelfs langer zijn."

Reconditioneringsbedrijven die zorgen voor het wegpompen, drogen en herstellen kunnen momenteel niet voldoen aan de vraag naar materieel. "Veel schadeherstelbedrijven zijn ook net over de grens actief om daar te helpen met waterschade. Daarnaast is er ook een nijpend tekort aan vakmensen. Probeer nu maar eens een goede stukadoor te vinden", aldus Feiter een enorme uitdaging.

 

Geplaatst op 21-07-2021

< VorigeVolgende >


Share on: