Ruim 875 miljoen euro boete voor Duitse autofabrikanten

De Europese Commissie concludeert dat Daimler, BMW en het Volkswagen-concern (Volkswagen, Audi en Porsche) de regels hebben overtreden door samen te spannen bij de technische ontwikkeling op het gebied van de reiniging van stikstofoxiden. De Commissie heeft een boete van ruim 875 miljoen euro opgelegd. Daimler kreeg geen geldboete opgelegd omdat zij het bestaan van het kartel aan de Commissie had onthuld. Alle partijen erkenden hun betrokkenheid bij het kartel en kwamen overeen de zaak te schikken.

Vice-voorzitter van de Europese Commissie Margrethe Vestager, belast met het mededingingsbeleid, verklaarde: "De vijf autofabrikanten Daimler, BMW, Volkswagen, Audi en Porsche beschikten over de technologie om schadelijke emissies verder terug te dringen dan wettelijk volgens de EU-emissienormen vereist is. Maar zij vermeden te concurreren op het gebruik van het volledige potentieel van deze technologie om beter schoon te maken dan wat wettelijk is vereist. De beschikking van vandaag gaat dus over hoe een legitieme technische samenwerking fout liep. En wij tolereren het niet wanneer ondernemingen samenspannen. Dat is illegaal volgens de antitrustregels van de EU. Concurrentie en innovatie bij het beheer van de verontreiniging door auto's zijn van essentieel belang als Europa onze ambitieuze Green Deal-doelstellingen wil halen. En dit besluit laat zien dat we niet zullen aarzelen om op te treden tegen alle vormen van kartelgedrag die deze doelstelling in gevaar brengen."
 
De autofabrikanten hebben regelmatig technische bijeenkomsten gehouden om de ontwikkeling te bespreken van de SCR-technologie (selectieve katalytische reductie) die de schadelijke uitstoot van stikstofoxide (NOx) door personenauto's met dieselmotor elimineert door middel van de injectie van ureum (ook "AdBlue" genoemd) in de uitlaatgasstroom. Tijdens deze vergaderingen, en gedurende meer dan vijf jaar, spanden de autofabrikanten samen om concurrentie te vermijden op het gebied van reiniging die beter is dan wat wettelijk vereist is, ondanks het feit dat de desbetreffende technologie beschikbaar is.
 
Daimler kreeg volledige boete-immuniteit, waardoor een boete van in totaal zo'n 727 miljoen euro werd vermeden.

Het Volkswagen-concern kreeg een vermindering van de geldboete op grond van de clementiemededeling van 2006. De verlaging weerspiegelt het tijdstip van de medewerking en de mate waarin het door de Volkswagen-groep verschafte bewijsmateriaal de Commissie hielp het bestaan van het kartel aan te tonen. De boete is nu vast gesteld op € 502.362.000.

BMW heeft een boete opgelegd gekregen van  € 372.827.000.

Daarnaast heeft de Europese Commissie de geldboete van alle partijen in het kader van de mededeling betreffende schikkingsprocedures van 2008 met 10% verlaagd, omdat zij hun deelname aan het kartel en hun aansprakelijkheid voor deze inbreuk hebben erkend.
 
Bron: Europese Commissie
Geplaatst op 08-07-2021

< VorigeVolgende >


Share on: