Schadebedrag Olympische Spelen zonder toeschouwers

Het besluit van Japan om toeschouwers te weren van de Olympische Spelen in Tokio zal de wereldwijde herverzekeringssector waarschijnlijk 300 tot 400 miljoen dollar kosten als gevolg van uitbetalingen voor ticket- en hospitality terugbetalingen, aldus Fitch Ratings.

Dit is echter slechts 10 tot 15% van het bedrag waarmee herverzekeraars te maken zouden hebben gehad als de Olympische Spelen waren afgelast, en het effect op de winst zou beperkt moeten zijn, waardoor het kapitaal en de ratings onaangetast blijven.

Fitch Ratings schat de totale verzekeringsdekking voor de Olympische Spelen op ongeveer 2,5 miljard dollar. Hiervan is 1,4 miljard dollar van het Internationaal Olympisch Comité en het organisatiecomité van Tokio, 800 miljoen dollar voor de omroepen en 300 miljoen dollar voor andere partijen, zoals sportteams, sponsors en horeca. Fitch Ratings meent dat herverzekeraars het grootste deel van de uit deze dekking voortvloeiende verliezen zouden dragen, aangezien risicoposities met een hoge risicograad doorgaans zwaar herverzekerd zijn.
 
De afgelasting van de Olympische Spelen zou hebben geleid tot de grootste verzekerde verliezen ooit als gevolg van de afgelasting van één evenement. bNog hoger dan de druk op de inkomsten van de herverzekeraars als gevolg van de pandemie en de tekortkomingen van de Amerikaanse reserve voor ongevallen en na verscheidene jaren van hoge verliezen door natuurrampen. Nu de Olympische Spelen doorgaan, maar zonder toeschouwers, zullen de herverzekeringsuitkeringen waarschijnlijk grotendeels beperkt blijven tot verliezen uit de ticketverkoop en de horeca. De totale herverzekeringsverliezen, die waarschijnlijk 300 à 400 miljoen dollar zullen bedragen, zouden geen wezenlijke invloed mogen hebben op de winst, vooral gezien de reserves die de herverzekeraars al opzij hadden gezet om te anticiperen op mogelijke verliezen.
 
De pandemie heeft verzekeraars en herverzekeraars ertoe aangezet sommige van de dekkingen die zij aanbieden en de prijsstelling ervan te heroverwegen. In het verleden gingen zij er misschien van uit dat de annuleringsrisico's voor verschillende gebeurtenissen grotendeels los van elkaar stonden. De pandemie heeft echter duidelijk gemaakt hoe massale annuleringen tegelijkertijd kunnen plaatsvinden als gevolg van één enkele trigger, waardoor zelfs mega-evenementen, zoals de Olympische Spelen, potentieel gevaar lopen. Om de verzekerbaarheid van risico's te beoordelen en de prijs ervan correct vast te stellen, moeten verzekeraars en herverzekeraars rekening houden met dergelijke correlaties, alsook met de mogelijkheid van extra grote geaggregeerde verliezen wanneer gecorreleerde risico's zich samen voordoen.
 
De pandemie heeft ertoe geleid dat de verzekeringsmarkt in het algemeen geen dekking meer biedt voor verliezen als gevolg van overdraagbare ziekten, hoewel dekking voor annulering van evenementen door andere oorzaken nog steeds beschikbaar is als voorheen. Wij denken dat cyberrisico's de volgende grootschalige catastrofe verliezen kunnen veroorzaken die door één enkele gebeurtenis worden veroorzaakt, wat verzekeraars en herverzekeraars ertoe zou kunnen aanzetten om hun cyberdekking te heroverwegen.
 
Vernieuwde verzekeringspolissen voor annulering van gebeurtenissen sluiten nu dekking uit voor verliezen als gevolg van overdraagbare ziekten, wat verzekeraars en herverzekeraars zou moeten beschermen tegen verliezen als gevolg van verdere lockdowns ter bestrijding van de coronavirus pandemie of toekomstige pandemieën. De polissen voor de annulering van evenementen hebben echter meestal een looptijd van meerdere jaren, zodat het enige tijd zal duren voordat de bestaande risico's zijn verdwenen.
 
 
Geplaatst op 13-07-2021


Share on: