BGK-convenant tussen verzekeraars en letselschadebureaus

Vertegenwoordigers van verzekeraars en letselschadebureaus hebben na lang onderhandelen een nieuw BGK-convenant gesloten, de zogenaamde ‘Regeling Buitengerechtelijke Kosten Belangenbehartigers’ (BKB-overeenkomst). De BKB-overeenkomst gaat in op 1 september 2021 en geldt tot 1 juli 2024.

Het nieuwe convenant is na jarenlang onderhandelen tot stand gekomen. Verschillende malen werd het vorige convenant ongewijzigd verlengd, om de onderhandelaars meer ruimte te geven om tot overeenstemming te komen.
 
Wijzigingen bij licht letsel
De BGK-bedragen worden bij schades tot 5000 euro stapsgewijs verlaagd en bij de meer omvangrijke schades juist wat verhoogd. Het hangt van de totale portefeuille van een bureau af of deze wijzigingen negatief of positief doorwerken in het resultaat.
 
Aan de BKB-overeenkomst wordt een regeling Licht letsel gekoppeld. Deze aanvullende regeling beoogt een vereenvoudigde afwikkeling van kleine schades te bewerkstelligen. Daardoor is tijdswinst te boeken.
 
Overige onderwerpen
  • SVI-schades vallen in beginsel ook onder de BKB-overeenkomst, tenzij BGK op de SVI-polis expliciet zijn uitgesloten;
  • De redelijke kosten van het bijwonen van het eerste AD-gesprek in het kader van de re-integratie worden separaat vergoed;
  • Extra werkzaamheden die het gevolg zijn van de houding van verzekeraar kunnen apart gedeclareerd worden.
De BKB-overeenkomst wordt vrijwillig bilateraal gesloten tussen verzekeraars en letselschadebureaus. De overeenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd.
 
Geplaatst op 10-08-2021

Volgende >


Share on: