De Cyberverzekering vanuit civielrechtelijk perspectief

Nynke Brouwer, advocate bij Dirkzwager, promoveert binnenkort. Ze zal haar proefschrift getiteld ‘De Cyberverzekering vanuit civielrechtelijk perspectief’ op 7 oktober aanstaande verdedigen.

Het proefschrift ontleedt het functioneren van de cyberverzekering op de Nederlandse markt vanuit verschillende invalshoeken. Wat zijn de geldende (juridische) kaders? Wat houdt een cyberverzekering exact in? En welke uitdagingen brengt deze verzekering met zich brengt mee voor zowel het verzekeringsrecht als voor verzekeraars, verzekerden en assurantietussenpersonen?

Digitale technologieën veranderen onze wereld in steeds sterkere mate. Digitalisering biedt enerzijds ongekende kansen, maar brengt anderzijds nieuwe risico’s met zich mee. De maatschappij wordt steeds vaker met deze risico’s geconfronteerd, zoals ransomware. Gedreven door deze technologische ontwikkelingen is in de afgelopen jaren een nieuw verzekeringsproduct ontstaan: de cyberverzekering. Verzekeringen kunnen een belangrijk middel zijn om risico’s te ondervangen en hebben bovendien de potentie om bij te dragen aan betere cybersecurity en cyberweerbaarheid.


Het proefschrift
De Cyberverzekering vanuit civielrechtelijk perspectief is een van de eerste uitgebreide onderzoeken naar de cyberverzekering binnen de rechtsgeleerdheid en geldt als startschot voor verder wetenschappelijk debat. Op heldere wijze schetst Brouwer de (te verwachten) knelpunten bij deze verzekering. Deze zijn niet enkel toegespitst op het belang van verzekeringsdekking voor individuele bedrijven en organisaties, maar ook voor de maatschappij in bredere zin, waarbij zij tevens een brug slaat naar het aansprakelijkheidsrecht. Brouwer draagt met haar proefschtift bij aan de nadere ontwikkeling van zowel de rechtswetenschap als de praktijk.


Verzekeringsrecht, cybersecurity en cyberverzekeringen
Het proefschrift van Brouwer biedt op de eerste plaats essentiële inzichten voor de rechtswetenschap, in het bijzonder het verzekeringsrecht. Cybersecurity vormt echter ook in de praktijk een steeds gewichtiger thema. Gelet op deze bredere ontwikkelingen in het belang van cyberverzekeringen en cybersecurity kunnen ook verzekeraars, verzekeringsmakelaars en verzekeringstussenpersonen, riskmanagers en (bestuurders van) bedrijven en organisaties bij dit onderzoek zijn gebaat.

Voorbestellingen
Het proefschrift is vanaf 8 oktober te verkrijgen bij Wolters Kluwer. Voorbestellingen van het proefschrift kunnen hier worden geplaatst.
Geplaatst op 25-08-2021

Volgende >


Share on: