IFV onderzoek naar depositie bij branden met zonnepanelen

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) heeft onderzoek gedaan naar de depositie bij branden met zonnepanelen. Bij grootschalige branden kunnen de resten van zonnepanelen in de verre omgeving verspreiden. Uit het onderzoek blijkt dat het wenselijk is om een landelijke aanpak te ontwikkelen voor het opruimen van de restdelen.

Grootschalige branden waar zonnepanelen bij zijn betrokken, kunnen verbrandingsproducten en onverbrande resten van zonnepanelen in de omgeving verspreiden, dit kan zelfs tot kilometers ver. Dit gebeurde bij onlangs bij een brand in Friesland. De restdelen van zonnepanelen kunnen door de scherpe randen schadelijk zijn voor mens en dier. Er bestaat nog geen gerichte aanpak voor het ruimen van de resten die in de omgeving terechtkomen. Het is daarom wenselijk om een landelijke aanpak te ontwikkelen.
 

Eind 2020 publiceerde het IFV al een verkennend onderzoek om de aard en omvang van deze problematiek in kaart te brengen. Als vervolg op deze verkenning heeft het IFV literatuuronderzoek verricht naar de risico's van depositie van zonnepaneeldeeltjes. Vragen waarop dit onderzoek zich richtte zijn: Welke stoffen kunnen vrijkomen bij branden met zonnepanelen? Wat is er bekend over de verspreiding van (on)verbrande resten van zonnepanelen? Kunnen de (on)verbrande resten van zonnepanelen die in de omgeving terecht komen schadelijke gevolgen hebben voor mens, dier en milieu? Welke mogelijkheden zijn er voor de aanpak van dit soort incidenten?


Ten opzichte van de gevaren die een grote brand altijd met zich meebrengt, zijn er bij branden met zonnepanelen geen specifieke gevaren te verwachten in de vorm van toxiciteit. Wel kunnen resten van zonnepanelen die neerkomen in de omgeving schadelijk zijn voor bijvoorbeeld grazend vee vanwege de scherpe randen. Dit soort resten moeten ook niet in de voedselketen terechtkomen. Ze moeten daarom worden opgeruimd.
 

Voor de aanpak van de brand en het vrijkomen van gevaarlijke (toxische) stoffen hebben de brandweer, Milieuongevallendienst e.d. reguliere procedures. Er bestaat echter geen specifieke aanpak voor het opruimen van de resten van zonnepanelen die in de (verre) omgeving terechtgekomen zijn en alles wat er verder bij komt kijken (verzekering, zorg voor voedselveiligheid, etc.). Er bestaat onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden en er moet ad hoc geïmproviseerd worden. 


Het is daarom wenselijk dat voor de nafase van dit soort brandincidenten een landelijke aanpak wordt ontwikkeld.

Het door IFV opgestelde rapport is hier te downloaden.

Bron en foto: IFV
Geplaatst op 18-08-2021

< VorigeVolgende >


Share on: