Nationaal Schadecongres: Stijgend volume maar sanering op komst

De schadeherstelsector heeft het moeilijk. De gevolgen van de COVID-19-pandemie zorgen voor grote uitdagingen. Het Nationaal congres van 30 september komt dan ook op een goed moment. Tijdens een tweetal inleidingen worden de aanwezigen bijgepraat over de actuele stand van zaken, waarna de zaal én de panelleden zich kunnen uitspreken aan de hand van stellingen.

Foto: Fort Wierickerschans, Bodegraven

De schadeherstelsector heeft het moeilijk. De gevolgen van de COVID-19-pandemie leiden tot fors minder werk, de technologische ontwikkelingen zijn in een stroomversnelling beland en er is sprake van een enorme machtsconcentratie bij de aanbieders van de schades die een sector tegenover zich vindt die onverminderd versnipperd is. Tel daarbij op de elektrificering van het wagenpark en het beperkte aanbod van hoogwaardige opleidingen en het is duidelijk dat de uitdagingen groter dan ooit zijn.

Het congres van 30 september komt dan ook op een zeer gelegen moment. Tijdens een tweetal inleidingen worden de aanwezigen bijgepraat over de actuele stand van zaken waarna de zaal én de panelleden zich kunnen uitspreken aan de hand van stellingen.
De aftrap wordt verzorgd door Arno Onink, mede-auteur van het hagelnieuwe Schaderapport 2021-2030. Dit lijvige rapport start met een uitgebreide analyse van de ontwikkeling van het Nederlandse wagenpark over de achterliggende periode en trekt de lijn door naar 2030.

Vervolgens wordt geanalyseerd wat die ontwikkelingen betekenen voor de schadeherstelsector. In welk krachtenveld opereert ze, hoe ontwikkelt het aantal schades zich en wat gebeurt er met het schadevolume op termijn? In deze bijdrage geen mooie verhalen, maar analyses op basis van data.

Noch de brancheorganisaties, noch de opleidingscentra of veel van de OEM’s hebben de afgelopen jaren gezorgd voor adequate opleidingen voor de schadeherstelsector, zowel niet qua niveau als volume. Het resultaat is een schrijnend gebrek aan gekwalificeerd personeel en een wildgroei aan nieuwe normeringen, waarvan nog moet blijken hoe opdrachtgevers ermee omgaan en of ze echt een bijdrage leveren aan veilig schadeherstel. Na de pauze gaan we uitgebreid in op al deze ontwikkelingen en vragen. De inleiding wordt verzorgd door Anton Cornelissen van TOI-opleidingen die onlangs een samenwerking is aangegaan met TTA.

De volgende personen hebben reeds toegezegd mee te werken aan de paneldiscussie:
  • Aris van Werven, directeur Broekhuis Holding
  • Bart Janssen, directeur Dealerglas
  • Saskia Booij, directeur Autotech Alliantie
  • Marcel Uitenbroek, teamleader damage control Alphabet Nederland
De presentatie is in handen van Ric van Vugt en Hans Groenhuijsen.
Het evenement wordt afgesloten met de netwerkborrel en een heerlijke barbecue.

Datum: 30/9
Aanvang: 16:00 uur, zaal open 15:00 uur
Locatie: Fort Wierickerschans, Zuidzijde 132, 2411 RX Bodegraven.
Geplaatst op 11-08-2021

< VorigeVolgende >


Share on: