Eerste reactie Verbond van Verzekeraars op Miljoenennota

De derde dinsdag van de maand september is het Prinsjesdag, de dag waarop de miljoenennota wordt gepresenteerd. Het Verbond stelt in een eerste reactie: de Miljoenennota staat vanwege de beperkte manoeuvreerruimte van het demissionair kabinet op gespannen voet met de forse beleidsopgaven van Nederland.

De achterstanden die zijn opgelopen bij het klimaatbeleid, de aanpak van criminaliteit en het tekort aan woningen vragen om meer maatregelen. Met name de klimaatschade, waar ons land het afgelopen jaar mee te maken kreeg, laat zien dat de bakens verzet moeten worden.

“De problemen zijn zo omvangrijk en urgent, dat we echt uitzien naar een nieuwe regering die de mouwen kan opstropen”, aldus algemeen directeur Richard Weurding. Hij is positief over de samenwerking tussen kabinet en verzekeraars bij het vergoeden van de overstromingsschade in Limburg, maar het is volgens hem hoog tijd dat er een meer structurele oplossing komt voor dit soort rampen. Weurding: “Daarvoor hebben we eerder voorstellen gedaan om de schade als gevolg van overstromingen door overheid en verzekeraars beter en efficiënter te vergoeden."

Het kabinet trekt ruim zes miljard euro extra uit voor klimaatbeleid en in totaal ruim een miljard voor digitalisering, defensie, bestrijding criminaliteit, woningmarkt en sociale advocatuur. Weurding “Hieraan kun je zien dat het kabinet meer doet dan alleen op de winkel passen. Maar het wringt natuurlijk met de enorme beleidsopgaven waar Nederland voor staat." Een volgend kabinet zal wat het Verbond betreft werk moeten gaan maken van energietransitie met voldoende aandacht voor de veiligheid, klimaatbeleid, bouwen, en de eerder uitgebrachte adviezen van sociale partners inzake de arbeidsmarkt en een toekomstbestendig pensioenstelsel.

Miljoenennota
Wilt u meer inzicht in de Miljoenennota? Dan kun u hier een totaaloverzicht vinden van Hoffelijk, de specialist in het opleiden en het continu vakbekwaam houden van financieel dienstverleners.

Bron: Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 22-09-2021


Share on: