FERMA-rapport toont belang risicomanagers aan voor veerkracht bedrijven

Dinsdag 28 september hebben de Federation of European Risk Management Associations (FERMA) en het wereldwijde managementadviesbureau McKinsey een rapport gepubliceerd wat aantoont hoe belangrijk risico- en verzekeringsmanagers zijn voor de veerkracht van hun organisaties.

De bevindingen van hun onderzoek naar de rol van risicobeheer in de veerkracht van bedrijven worden gepresenteerd tijdens een FERMA-webinar op 28 september. Meer details over het webinar en registratie vindt u hier
 
Het rapport geeft de meningen weer van risico- en verzekeringsprofessionals en senior executives over een post-pandemische kijk op resilience management in hun organisaties wereldwijd in de zomer van 2021 in alle sectoren.
 
Klik hier om het rapport in PDF-formaat te downloaden. 
 
Bij de lancering van het rapport zei de voorzitter van FERMA, Dirk Wegener: "Vóór de pandemie wisten we dat risicobeheer en risico- en verzekeringsmanagers een belangrijke rol spelen om te voorkomen dat schokken hun bedrijven destabiliseren. De pandemie heeft dat bewezen. Tot dit verslag beschikten we echter over weinig gegevens over die bijdrage."
 

Dat blijkt uit de enquête:

Meer dan 90% van de ondervraagden zei dat de wereldwijde pandemie risicobeheer en veerkracht belangrijker heeft gemaakt voor hun organisaties; meer dan 50% zei in aanzienlijke of grote mate.
De meerderheid van de deelnemers vindt dat hun organisaties goed zijn toegerust om de veerkracht in het algemeen te beheren. Risico- en verzekeringsmanagers zijn op een zinvolle manier bij het proces betrokken en hebben nog meer ruimte om initiatieven te leiden, vooral op het gebied van voorspellende capaciteiten zoals scenarioplanning en stresstests.
Meer dan 60% van de deelnemers beschouwt veerkracht als een topprioriteit of zeer relevant in de strategische besluitvorming.
Vooruitkijkend ziet bijna driekwart van de ondervraagde risicomanagers een duidelijke behoefte aan zowel het verbeteren van de risicocultuur als het sterker integreren van resilience in de strategie van hun organisaties.


Dirk Wegener: "De pandemie heeft het belang van goed risico- en crisisbeheer en de bijdrage daarvan aan veerkracht duidelijk gemaakt, maar we mogen niet zelfgenoegzaam zijn. We worden nog steeds geconfronteerd met andere, potentieel ontwrichtende schokken, bijvoorbeeld door de klimaatverandering en cyberrisico's. Veerkracht is essentieel voor het succes van het Europese bedrijfsleven en zoals uit dit onderzoek blijkt, kunnen risico- en verzekeringsmanagers hierin een voortrekkersrol vervullen."
 
Veerkracht is een sleutelwoord voor FERMA bij de ondersteuning van hun leden. Het thema van het FERMA Talks-evenement   op 11-12 oktober 2021 is Risico en veerkracht: leren omgaan met disruptie. Dit onderzoek biedt een basis voor toekomstige werkzaamheden op het gebied van veerkracht. FERMA zal veerkracht ook inbedden in ons pleitbezorgingswerk wanneer wij bijdragen aan projecten, zoals de Europese Green Deal en de Europese Digitale Agenda.
Bron: FERMA
Geplaatst op 28-09-2021


Share on: