Insurtechs in opmars terwijl gevestigde partijen in het ongewisse blijven

Uit de tweede editie van de INNOPAY Open Insurance Monitor blijkt dat er een stijging is van het aantal Insurtech-spelers die verzekeraars toegang verschaffen tot digitale ecosystemen. Tegelijkertijd lijken de traditionele spelers in de sector - de bestaande verzekeraars en banken - geen haast te hebben om positie te kiezen en de waarde van Open Insurance te verzilveren.

Open Insurance gaat over het delen en gebruiken van de snelgroeiende hoeveelheid gestructureerde (verzekerings)data, producten en diensten in digitale ecosystemen. Open Insurance is dus belangrijk voor verzekeraars die in de toekomst relevant willen blijven voor klanten en nieuwe businessmodellen willen ontwikkelen.

De INNOPAY Open Insurance Monitor (OIM) houdt bij hoe het wereldwijde Open Insurance-landschap zich ontwikkelt. OIM analyseert en vergelijkt de functionele scope van de API’s die toegang bieden tot verzekeringsdata, -producten en -diensten. Ook kijkt OIM naar de developer portals die worden gecreëerd door de dienstverleners in het verzekeringslandschap. Deze inzichten helpen verzekeraars om relevante kansen te identificeren en hun eigen Open Insurance-reis een vliegende start te geven.


De wereldwijde Open Insurance-trend breidt zich uit, zij het langzaam
In de geactualiseerde editie van OIM zijn verscheidene nieuwe spelers met API-proposities opgenomen, waaronder Insurtechs en Open Insurance-marktplaatsen.

De nieuwe editie laat zien dat Open Insurance langzaam vooruitgang boekt, maar de aanwezigheid van Insurtechs en API-marktplaatsen in het Open Insurance-domein suggereert dat het tempo omhoog gaat.

Ondertussen lijken de verzekeraars zich grotendeels te richten op het opzetten van een API-portfolio. De meeste prioriteit krijgt de API-documentatie die ontwikkelaars in staat stelt om de API’s te doorgronden en snel en correct in te zetten. Er is weinig wat erop wijst dat verzekeraars hun focus verleggen naar andere functies in hun developer portal, terwijl wel enige uitbreiding van het API-portfolio valt waar te nemen. Datzelfde geldt voor banken, wiens superieure developer portals het resultaat zijn van eerdere investeringen en inspanningen in Open Banking. Hun verzekering gerelateerde API-portfolio blijft echter beperkt.

“Open Insurance wint snel terrein en vormt de sleutel voor verzekeraars tot waarborging van hun bedrijfscontinuïteit en versterking van hun toekomstige relevantie”, zegt Maarten Bakker, partner bij INNOPAY. “Daarom is het nu tijd voor verzekeraars om na te denken over de strategie waarmee ze hun business openstellen en de competenties kunnen ontwikkelen die nodig zijn om waarde te halen uit digitale ecosystemen”, zegt Mounaim Cortet, senior manager bij INNOPAY.

Bron: Innopay
Geplaatst op 14-09-2021


Share on: