Rekentool 'Letselschade Berekenen PLUS' verder uitgebreid

Vinplan.Apps heeft zijn rekentool 'Letselschade Berekenen PLUS' verder uitgebreid met functionaliteiten die gebruikers verdere ondersteuning biedt bij de bepaling van personenschades voor ondernemers.

In maart van dit jaar was de functionaliteit al uitgebreid met de realiteitscheck. Deze bijzondere functionaliteit ondersteunt de gebruiker bij de bepaling van het verlies aan verdienvermogen voor een ondernemer. Door o.a. automatisch de liquiditeitspositie binnen een onderneming te controleren en aan te passen, blijft de berekende schade realistisch.


Om het proces van schadebepaling middels de realiteitscheck nog toegankelijker te maken, is de functionaliteit van de rekentool nu uitgebreid met een outputcontrole. Deze outputcontrole waarschuwt de gebruiker als de continuïteit van een onderneming – zijnde de inkomensbron van het slachtoffer – in het geding is. Dit is bijvoorbeeld het geval als er binnen de onderneming van een slachtoffer een te laag eigen vermogen ontstaat. Tevens waarschuwt de outputcontrole de gebruiker bij liquiditeitstekorten binnen de onderneming van het slachtoffer. Een liquiditeitstekort heeft immers invloed op het netto besteedbaar inkomen van een slachtoffer en kan zodoende verstrekkende gevolgen hebben op de schadebepaling.


Om het geheel compleet te maken, kunnen de gebruikers nu jaarlijkse liquiditeitsoverzichten in beeld krijgen van de ingevoerde ondernemingen. Tevens is de rapportgenerator uitgebreid zodat alle gangbare jaaroverzichten zoals belastingen en netto besteedbaar inkomen nu automatisch in een rapport beschikbaar zijn.

Geplaatst op 17-09-2021


Share on: