Annemiek van Melick volgt Delfin Rueda op als CFO van NN Group

NN Group heeft bekend gemaakt dat zijn Raad van Commissarissen voornemens is Annemiek van Melick te benoemen tot Chief Financial Officer (CFO) en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van NN Group voor een termijn van vier jaar.

De benoeming van Annemiek van Melick is onder voorbehoud van goedkeuring door De Nederlandsche Bank en zal, indien goedgekeurd, ingaan per 1 juli 2022, na kennisgeving aan de Algemene Vergadering van NN Group tijdens de jaarlijkse algemene vergadering te houden op 19 mei 2022 (AVA).
 
Annemiek van Melick zal Delfin Rueda opvolgen die NN Group per 1 juli 2022 zal verlaten. Rueda is vanaf 2014 CFO en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van NN Group. Om een soepele overgang te waarborgen, zal Annemiek van Melick op 1 juni 2022 toetreden tot NN Group als lid van de Raad van Bestuur, onder voorbehoud van goedkeuring door De Nederlandsche Bank.
 
Annemiek van Melick is momenteel lid van de raad van bestuur en CFO van a.s.r. in Nederland. Voordat zij in februari 2020 bij a.s.r. in dienst trad, was zij van 2014 tot 2019 CFO van de Volksbank. Van 2012 tot 2014 was zij Chief Financial & Risk Officer van SNS Retail Bank en van 2008 tot 2012 directeur Corporate Strategy en M&A bij SNS REAAL. Na haar afstuderen begon ze haar carrière in investment banking in Londen.
 
David Cole, voorzitter van de Raad van Commissarissen van NN Group: "We zijn blij dat we een sterke opvolger voor Delfin Rueda hebben gevonden. Annemiek van Melick komt bij NN Group met uitgebreide bestuurlijke ervaring in de financiële sector en is goed gepositioneerd om onze strategie in de komende jaren te helpen sturen. Tegelijkertijd zijn wij Delfin zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet voor NN Group. Gedurende zijn tien jaar bij NN Group en zijn voorganger ING Insurance Eurasia, heeft Delfin een belangrijke rol gespeeld bij het vormgeven van de strategie van NN Group en bij het uitbouwen van de onderneming tot de sterke internationale speler die hij vandaag de dag is. Met zijn focus op het robuuste financiële en risicoprofiel van NN Group heeft Delfin een sleutelrol gespeeld bij de beursgang van de onderneming in 2014, de implementatie van Solvency II en verschillende overnames en desinvesteringen die de voetafdruk van de onderneming verder hebben versterkt. Namens de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en alle medewerkers van NN Group wil ik Delfin bedanken voor zijn waardevolle bijdrage en voortdurende toewijding aan de onderneming."
 
Delfin Rueda: "Het is een eer en genoegen geweest om de CFO van NN Group te zijn tijdens een periode van transitie en groei. Ik heb met veel plezier samengewerkt met vele inspirerende teams en deel uitgemaakt van de reis van ons bedrijf. Ik wil mijn vele collega's, zowel in de Raad van Bestuur als in onze hele organisatie in al onze verschillende markten, bedanken voor de geweldige samenwerking gedurende de afgelopen jaren."
 
De Centrale Ondernemingsraad van NN Group is om advies gevraagd over de voorgenomen benoeming.
Geplaatst op 13-10-2021

< VorigeVolgende >


Share on: