Ewout Hollegien lid van de Raad van Bestuur en CFO a.s.r.

De Raad van Commissarissen (RvC) van a.s.r. is voornemens om Ewout Hollegien te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur en Chief Financial Officer (CFO) van a.s.r.

Ewout Hollegien (36) werkt sinds 2007 bij a.s.r. Nadat hij als trainee was gestart, begon hij zijn loopbaan bij Group Risk Management en Asset Management, waarna hij betrokken was bij de implementatie van Solvency II en een belangrijke rol vervulde in de voorbereiding van de beursgang van a.s.r. in 2016. Daarna heeft hij tot 2019 als manager Corporate Development onder meer leidinggegeven aan de succesvolle overnames van Generali Nederland en Loyalis. Na in september 2019 te zijn toegetreden tot het MT Inkomen is Ewout Hollegien sinds april 2020 Directeur Inkomen bij a.s.r.


Joop Wijn, voorzitter van de Raad van Commissarissen van a.s.r.: "Met vol vertrouwen draagt de RvC Ewout Hollegien voor als nieuwe CFO. Wij kennen Ewout als een uitstekende professional en plezierige persoonlijkheid. De RvC is zeer verheugd met zijn voorgenomen benoeming."


Jos Baeten, voorzitter Raad van Bestuur van a.s.r.: "Ik ben trots dat we met Ewout iemand uit eigen gelederen zien doorstromen naar deze voor a.s.r. zo belangrijke functie. Ik heb hem sinds zijn start bij a.s.r. in alle rollen die hij heeft vervuld zien excelleren. Ik heb alle vertrouwen in Ewout als nieuwe CFO en zie uit naar de samenwerking in de Raad van Bestuur."


De benoeming van Ewout Hollegien is onder voorbehoud van goedkeuring door DNB. De ondernemingsraad van a.s.r. heeft positief geadviseerd. De benoeming wordt ter bespreking voorgelegd aan een buitengewone vergadering van aandeelhouders (BAVA). Deze zal plaatsvinden op dinsdag 30 november 2021, waarna de RvC voornemens is tot benoeming over te gaan. De oproeping voor de BAVA wordt op maandag 18 oktober 2021 gepubliceerd.


Met de voorgenomen benoeming van Ewout Hollegien bestaat de Raad van Bestuur na de BAVA uit Jos Baeten (CEO), Ingrid de Swart (COO/CTO) en Ewout Hollegien (CFO).

Geplaatst op 15-10-2021

< VorigeVolgende >


Share on: