Grote veranderingen in de keten van verzekeringsintermediair

In de Overnamemonitor Verzekeringsmarkt H1-2021 presenteert BHB Dullemond een totaaloverzicht van alle overnames en acquisities in de verzekeringsmarkt. Dit jaar komen de overnames binnen de verzekeringsmarkt voor het eerst boven de 1 miljard! Dit leidt niet alleen tot een enorme verandering in de keten van het verzekeringsintermediair, maar ook tot meer buitenlandse inmenging op de Nederlandse verzekeringsmarkt.

Foto: Edwin Bosma, Managing partner bij BHD Dullemond


Over de eerste helft van 2021 zet de trend binnen het verzekeringsintermediair zich voort en is wederom een toename in het aantal transacties waarneembaar. Hierbij neemt ook de omvang van de deals toe, dit met grote gevolgen voor de verzekeringsketen. Het grote aantal deals én dealvolume duidt op een consolidatieslag binnen het intermediair, waarbij een aantal partijen in groot tempo kleinere (onafhankelijke) tussenpersonen opkoopt en bundelt. Dit met een toenemende marktconcentratie als gevolg. De overnames in het verzekeringsintermediair over het eerste halfjaar van 2021 liggen voor het eerst boven de 1 miljard; een verviervoudiging ten opzichte van H2-2020. De sterke overnamedynamiek heeft zijn weerslag op de verhoudingen binnen deze markt; zo blijkt uit de Overnamemonitor Verzekeringsmarkt H1-2021 die BHB Dullemond Overnames en Advies B.V deze week uitbracht.


De toenemende concentratie heeft niet alleen impact op de eigen markt van het verzekeringsintermediair, maar ook op de keten van Verzekeraar – Intermediair – Klant. Het grotere en machtigere intermediair zoekt steeds vaker over de grens naar verzekeraars om de eigen positie te versterken. “De aangekondigde overname van Heinenoord door Nationale-Nederlanden laat zien dat de verzekeraars met argusogen naar deze ontwikkeling kijken. Daar waar het eerst (vrijwel) alleen de private-equity partijen waren die zich in het intermediair mengden, zien we nu ook in toenemende mate verzekeraars die hun positie veilig proberen te stellen door belangen in het intermediair te verwerven.”, aldus Edwin Bosma, managing partner van BHB Dullemond.
 
Gevolgen voor de klant
Het sinds jaar en dag bestaande spanningsveld tussen intermediair en verzekeraar werd in het verleden gedomineerd door de almachtige verzekeraars die het speelveld voor het intermediair bepaalden. Het (veelal) kleine intermediair had de facto weinig invloed. Door de komst van het grotere en sterkere intermediair verschuift deze machtspositie van de verzekeraars naar het grotere intermediair. Bosma: “Ten opzichte van de situatie met een klein, afhankelijk intermediair hoeft de klant niet per se slechter af te zijn. Het krachtige intermediair zal vooral proberen zich richting de verzekeraars in een gunstigere positie te manoeuvreren. Het is daarmee niet onze verwachting dat de nieuwe status quo tot een daling van de premies zal leiden. Een belangrijk aantal spelers vindt hun oorsprong niet in het verzekeringswezen, maar zijn door Private Equity gefinancierd en zullen hun eigen economisch belang binnen hun investeringshorizon voorop stellen.” Daarentegen zijn er op termijn ook mogelijk positieve effecten. Doordat het intermediair over de grens op zoek gaat naar andere verzekeraars ontstaat er mogelijk een verbreding van het aanbod voor de zakelijke markt.
 
Internationalisering zet voort
Het is hiermee ook de internationalisering van de (Nederlandse) verzekeringsmarkt die doorzet. Niet alleen het intermediair is veelal gefinancierd door internationale (private equity) spelers, maar het grotere intermediair brengt via zijn volmachten steeds meer zaken onder bij buitenlandse verzekeraars. De mogelijkheden die buitenlandse verzekeraars (met bonusstructuren en incentives) bieden, geeft het intermediair in Nederland een extra motivering om over de grens te kijken. Door deze internationalisering lijkt de consolidatieslag dan ook nog lang niet ten einde te komen.


U kunt hier de Overnamemonitor Verzekeringsmarkt H1-2021 downloaden.
Geplaatst op 05-10-2021

< VorigeVolgende >


Share on: