Ruim 13.000 gevallen van verzekeringsfraude ontdekt in 2020

In 2020 zijn door verzekeraars circa 13.000 gevallen van fraude ontdekt. Daarmee werd voorkomen dat een bedrag van ruim 88 miljoen euro onterecht is uitgekeerd aan fraudeurs. Dit blijkt uit de jaarcijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars.

De financiële schade door verzekeringsfraude heeft invloed op de premies voor alle verzekerden in Nederland. Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond: “Het is voor ons allemaal van belang dat verzekeraars fraude opsporen, daarmee worden premiestijgingen als gevolg van ongewenst gedrag voor de consument en bedrijven voorkomen.”


Invloed coronamaatregelen
Veranderingen vanwege COVID-19, zoals thuiswerken, de avondklok en lockdowns, zijn niet van invloed geweest op de totale hoeveelheid opgespoorde fraudezaken. Ondanks dat is er een behoorlijke toename van bijna 40% zichtbaar in het aantal bedrijven dat betrokken was bij fraude.


Meeste fraude
De meeste fraudeonderzoeken registreerden verzekeraars in 2020 bij motorrijtuigverzekeringen (3.871), zoals de autoverzekering. Ook op woonverzekeringen (844) en reisverzekeringen werden veel fraudeonderzoeken gemeld. Denk daarbij aan het ensceneren of fingeren van schade, het groter maken van daadwerkelijke schadebedragen, dubbel claimen, opzettelijke misleiding, vervalsing van bewijsstukken zoals facturen én het afsluiten van polissen onder een valse identiteit om daarna een claim in te dienen. Weurding: “Bewezen verzekeringsfraudes zijn het resultaat van intensieve samenwerking en informatie- en kennisdeling tussen verzekeraars onderling, met de politie en het OM. Bovendien voorkomt vroegtijdige signalering van fraude schadekosten en dat is gunstig voor alle verzekerden.”


Verzekeraars steeds alerter op cybercriminaliteit
Door verdere digitalisering zijn verzekeraars steeds alerter op de risico's van cybercriminaliteit. In het Computer Emergency Response Team (i-Cert) werken verzekeraars samen om informatie over cybercrime-aanvallen te verzamelen, verwerken en te delen. Weurding: “Zo dragen verzekeraars actief bij aan gegevensbescherming van klanten. Daarnaast wordt door het Verbond een evaluatiemodel ontwikkeld om kwetsbaarheden goed in kaart te brengen bij verzekeringsmaatschappijen die het slachtoffer werden van verzekeringsfraude.”


Blijf de Boef de Baas
Op 3 november aanstaande organiseert het Verbond het digitale event ‘Boef de Baas: preventie kan alleen door innovatie!’, waarin wordt gesproken over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van (digitale) verzekeringsfraude en -criminaliteit. Van het herkennen van online kruimeldieven tot opsporing van geavanceerde hacks door georganiseerde misdaadbendes. Er wordt gesproken over nieuwe tools, strategische keuzes, hoe cybersecurity toe te passen in de organisatie en er is speciale aandacht voor ethiek, omdat het opsporen van criminelen niet ten koste moet gaan van de privacy en rechten van gewone burgers.
Geplaatst op 27-10-2021
Share on: