Samenwerking op het gebied van risico's is essentieel voor veerkracht

Dirk Wegener, voorzitter van FERMA, heeft risico- en verzekeringsmanagers en strategische partners in de verzekeringsmarkt verteld dat 'Risico samenwerking essentieel is voor veerkracht.' Hij maakte zijn opmerkingen tijdens het diner van de tweedaagse FERMA Talks, een innovatief evenement van discussies en uitzendingen over het thema 'From Risk to Resilience: Learning to Deal with Disruption', dat plaatsvond in Brussel en ook online was bij te wonen.

Wegener zei dat ondanks het genoegen elkaar weer persoonlijk te kunnen ontmoeten, de pandemie nog niet voorbij is en dat andere verstoringen waarschijnlijk zijn. Klimaatverandering, digitalisering, de Europese Green Deal, duurzaamheid en de harde verzekeringsmarkt, het zijn allemaal risico's en kansen.

"Ons doel moet zijn om veerkracht in onze organisaties te creëren, zodat zij flexibel en wendbaar kunnen reageren op schokken - waar die ook vandaan komen. Een les die we uit de pandemie zullen trekken, is het belang van coördinatie en samenwerking tussen functies en met externe partners.

We zoeken partners die ons kunnen helpen om verstoringen te beheersen en veerkracht op te bouwen. Financiële steun is belangrijk, net als technische expertise en inlichtingen. Vandaag de dag nemen onze risico's toe, maar het verzekeringsaanbod neemt af, vooral in sommige kritieke bedrijfssectoren."

Dirk Wegener drong er bij de verzekeringsmarkt op aan om te blijven fungeren als een belangrijke partner die organisaties helpt risico's te begrijpen en te beperken. "Samenwerking op het gebied van risico's is essentieel voor veerkracht. Samenwerking tussen het bedrijfsleven en de verzekeringsmarkt komt ons allemaal ten goede."

Hij zei dat FERMA werkt aan een herstart van de discussies over een Europees publiek-privaat initiatief om financiële veerkracht te bieden tegen toekomstige systeemrisico's. Ook bekijkt hij samen met de leden hoe FERMA hen en hun leden kan ondersteunen in de dialoog met de verzekeringsmarkt.

"Als voorzitter van FERMA kan ik met een gerust hart zeggen dat wij klaar staan om met onze leden, onze partners en de Europese instellingen samen te werken aan het opbouwen van veerkracht tegen toekomstige schokken en het beperken van de gevolgen van toekomstige crises."
Geplaatst op 12-10-2021
Share on: