Sterk vernieuwd NIVRE-bestuur vormt betere afspiegeling van de organisatie

Met ingang van vandaag, 1 oktober, heeft het NIVRE een nieuw bestuur. In vergelijking met het vorige bestuur is de samenstelling sterk gewijzigd. Zo volgt Klaas Brand (Vanderwal & Joosten), die al zitting had in het NIVRE-bestuur, Hans de Hoog op als voorzitter en treden er vier nieuwe bestuursleden toe.

Die nieuwe bestuursleden zijn: Michiel Jongeneel (Sedgwick), Bart Hoogstad (Arntz |van Helden), Joost Groot (Letselschade.com, namens NIVRE Start) en penningmeester Stefan Meerkerk (Lengkeek). Zij nemen de plaatsen in van Hans de Hoog, Jeroen Fröhlich, Ronald Pols en Wilco van Schijndel. Het nieuwe bestuur wordt gecompleteerd door Francie Peters (de Bureaus), die al sinds 2019 bestuurslid is. 


Gezien de nieuwe koers van het NIVRE, Project Samen naar de Toekomst, achtte het zittende bestuur het raadzaam om ook zijn samenstelling tegen het licht te houden. Daarom is ervoor gekozen zetels aan te wijzen vanuit de Werkgevers, Branchevoorzitters, en NIVRE-start. Daarmee vormt het nieuwe bestuur een betere afspiegeling van de organisatie. 

Het Project Samen naar de Toekomst vloeit voort uit de uitvoerige marktinventarisatie die de organisatie vorig en begin dit jaar heeft gehouden in de branches en bij de stakeholders. Daaruit is voor de komende jaren een toekomstvisie, missie en een aantal speerpunten geformuleerd. Dit moet er onder meer toe leiden dat NIVRE gezien, erkend en herkend wordt als baken én onafhankelijke marktautoriteit, een betere zichtbaarheid in de markt en meer aanwas van (jonge) schadeprofessionals. Met het oog hierop heeft NIVRE sinds mei van dit jaar een nieuwe directeur in de persoon van Susan Mogony.
Geplaatst op 01-10-2021

Volgende >


Share on: