Verbond roept de overheid op voor een actievere rol bij energietransitie

Verzekeraars lopen aan tegen het ontbreken van eenduidige veiligheidsstandaarden en wet- en regelgeving voor nieuwe risico’s. Het Verbond roept de overheid op voor een actievere rol en voor meer balans tussen een snelle energietransitie en de maatschappelijke (brand)veiligheid.

Verzekeraars juichen de energietransitie toe, maar hebben zorgen vanwege de vaak onveilige situaties die zij in de praktijk tegenkomen en de onbekendheid met nieuwe risico's. In de afgelopen periode zijn er flinke vorderingen gemaakt op het gebied van veiligheid wat bijdraagt aan het vertrouwen dat verzekeraars hebben. Maar het ontbreekt aan eenduidige wet- en regelgeving. Het Verbond van Verzekeraars roept de overheid, vanwege het grote belang van deze forse transitie, op om daarin een actievere rol te pakken.

Geen eenduidige wet- en regelgeving
Het Verbond is blij dat in de begeleidende Kamerbrief wordt gesproken over het ondersteunen en versnellen van de NEN-werkgroep ‘Brandveiligheid van zonnestroomsystemen’. Ook het voorstel om te onderzoeken welke vervolgstappen nodig zijn om meer data te vergaren over bedrijfsgebouwbranden met zonnepanelen juicht het Verbond toe.


Maar verzekeraars lopen ook aan tegen een gebrek aan eenduidige veiligheidsstandaarden en wet- en regelgeving voor nieuwe risico’s. Het Verbond nodigt de overheid dan ook uit op om een actievere rol te pakken en te zorgen voor meer balans tussen een snelle energietransitie en de maatschappelijke (brand)veiligheid. Daarnaast roept het Verbond op tot het aanpassen van het Bouwbesluit, zodat brandveiligheid het uitgangspunt wordt en niet vluchtveiligheid. In afwachting van eenduidige regelgeving, blijft het Verbond in gesprek met de verschillende samenwerkingspartners zoals EZK, TKI Urban Energy, Holland Solar, Techniek Nederland, ministeries en LTO om te komen tot oplossingen.


Meer vertrouwen
De nieuwe inspectieregeling voor zonne-energiesystemen (Scope12) en de erkenningsregeling voor installateurs van zonnepanelen van InstallQ hebben verzekeraars meer zekerheid gegeven. Daarnaast heeft de zonne-energiesector de lat wat betreft kwaliteit hoger gelegd. Dit zien verzekeraars als mooie stappen in de goede richting om nóg meer gebouwen met zonnepanelen te verzekeren. 


Niet ieder gebouw is verzekerbaar
Bij het beoordelen van het risico door de verzekeraar spelen ook andere risico’s zoals de gebruiksfunctie van het bedrijfsgebouw, de algemene (brand)veiligheid of de gebruikte bouw- en isolatiematerialen een rol. Verzekeraars kunnen daarom in sommige gevallen aanvullende eisen stellen wanneer zij een situatie niet als (brand)veilig inschatten. Per individueel geval bekijken verzekeraars of de risico’s acceptabel zijn.

Bron: Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 19-10-2021

< VorigeVolgende >


Share on: