Verbond verheugd over voorstel terugdringen stalbranden

Het Verbond van Verzekeraars is verheugd over een pakket aan maatregelen dat minister Schouten afgelopen vrijdag aan de Tweede Kamer heeft voorgesteld. Dit moet het aantal stalbranden en dierlijke slachtoffers in Nederland snel verminderen. Schouten reageert met het voorstel op de aanbevelingen uit het stalbrandenrapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV).

Het Verbond ziet ook dat er nog steeds te veel stalbranden zijn. Uit de Risicomonitor Stalbranden van het Verbond blijken gebrekkige elektra en werkzaamheden de meest voorkomende oorzaken van stalbranden te zijn.

Keuring elektra en veiligheid grote stallen
In haar Kamerbrief stelt Schouten onder meer voor om per 2023 visuele keuringen van stallen verplicht te stellen. Daarnaast moeten de grote veehouderijen iedere drie jaar een uitgebreidere, strengere elektra- en zonnestroomkeuring ondergaan. Voor overige veehouderijen geldt dat om de vijf jaar afdoende is.

Hoe groter de stal, hoe hoger het risico op meer dodelijke dierlijke slachtoffers op het moment dat er brand uitbreekt. Om dat risico te verkleinen wil de minister onder andere een grens stellen aan het aantal dieren per (brand)compartiment. Ook zal met het ministerie van Binnenlandse Zaken de mogelijkheid bekeken worden om een maximumgrens te stellen aan de grootte van brandcompartimenten in nieuw te bouwen en te verbouwen veestallen. Daarnaast wil Schouten voorkomen dat brand, veroorzaakt door technische installaties, overslaat naar dierverblijven door compartimentering van technische ruimtes verplicht te stellen. 

Actieplan Brandveilige Veestallen
Als laatste informeert Schouten in haar brief de Kamer over het opheffen van het Actieplan ‘Brandveilige veestallen’. De acties in het Actieplan die geen onderdeel zijn van de voorgestelde maatregelen zullen doorgang vinden middels nieuw ingerichte werkgroepen. De nauwe contacten tussen de Actieplan-partijen, waaronder ook het Verbond en de overheid worden door alle partijen als zeer waardevol ervaren.

Persoonlijke adviezen en preventievoorwaarden
Het Verbond staat positief tegenover het op vrijdag gepresenteerde voorstel. Stalbranden en het dierlijk én menselijk leed houden de verzekeringssector bezig. Verzekeraars kunnen het financiële risico afdekken via premieverhoging of besluiten om specifieke ondernemingen niet te verzekeren. Zij denken echter dat de brandveiligheid van de veehouderij daarmee niet is geholpen. Daarom zetten verzekeraars zich in om klanten te helpen bij het brandveiliger maken van hun bedrijf. Zij richten zich daarbij niet alleen op het gebouw, maar ook op de aanwezige mensen en dieren. Dit doen verzekeraars met persoonlijke adviezen en preventievoorwaarden.
Bron: Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 12-10-2021

< VorigeVolgende >


Share on: