Meer dan 100.000 schademeldingen afgehandeld

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft afgelopen week de 100.000ste schademelding afgehandeld voor scheuren en andere fysieke schade aan gebouwen. Er is sinds de start op 19 maart 2018 in totaal 1.193 miljard euro vergoeding toegekend door het IMG.

De totale schadevergoeding betreft ook de afhandeling van waardedaling van woningen. Voor dat soort schade is in totaal 100.392 keer een aanvraag tot vergoeding ingediend, waarvan er nu 98.795 zijn afgehandeld. Voor fysieke schade is 742 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 451 miljoen euro.


Binnen half jaar
Om precies te zijn, zijn er nu 100.062 schademeldingen voor fysieke schade afgehandeld. Het gaat daarbij om circa 80.000 meldingen van schade aan doorsnee woningen van particuliere eigenaren. De andere schademeldingen betreffen monumenten, huurwoningen, boerderijen en bedrijfspanden. Een schademelding voor een woning is sinds 2018 in 55 procent van de gevallen binnen een half jaar afgehandeld.


In het eerste jaar na de start in 2018 kwam de schadeafhandeling moeilijk op gang door allerlei opstartproblemen, maar sindsdien gaat het beter. Sinds de start worden er zodoende gemiddeld ruim 500 schademeldingen per week afgehandeld. Het IMG hanteert als uitgangspunt dat de afhandeling van fysieke schade voor een doorsnee woning maximaal een half jaar is. De afhandeling van waardedaling gebeurt in grote mate automatisch. Verreweg de meerderheid van dat soort meldingen wordt binnen acht weken afgehandeld.


Vaste vergoeding
Voor de afhandeling van fysieke schade (zoals scheuren in muren) is nu ook een meer geautomatiseerde vorm van schadeafhandeling gekomen. Sinds 1 november 2021 kan er meteen bij het doen van een aanvraag gekozen worden voor een vaste vergoeding van 5.000 euro. Wie daarvoor kiest, krijgt binnen 8 tot 16 weken een besluit. Ruim 3.900 Groningers hebben daar nu voor gekozen, ongeveer twee derde van alle meldingen die sindsdien zijn binnengekomen.


Het totaal aantal schademeldingen dat sinds de start bij het IMG is binnengekomen is nu 135.307. Momenteel staan er circa 35.000 schademeldingen open in afwachting van afhandeling. Het aantal vertekent enigszins doordat ruim 11.000 lopende schademeldingen in afwachting zijn van de start van afhandeling met een vaste vergoeding van 5.000 euro voor die groep. Dat kan vanaf 8 december.


Gemiddelde beoordeling van aanvragers
De totale beoordeling van besluiten van het IMG door gedupeerden is momenteel een 7,8 gebaseerd op 25.314 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,6.

 

Afhandelingsduur schademeldingen afgelopen maand
De verwachte doorlooptijd voor fysieke schade bedraagt voor een nieuwe melding nu op papier 231 dagen. Deze wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken. Dat is meer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. Zoals gezegd wordt het beeld vertekend door de meldingen die wachten op afhandeling via een vaste vergoeding. Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend over de laatste 2500 besluiten. Dat kwam op circa 237 dagen afhandelingstijd. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden.


Besluiten fysieke schade
Bij een besluit kunnen er meerdere schademeldingen tegelijk worden afgehandeld voor een adres. Zodoende zijn er 89.668 besluiten genomen waarmee 100.062 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld, 7.414 besluiten betroffen een afwijzing (8,3 procent). Afgelopen week werden 429 aanvragen afgewezen, 51,3 procent van het aantal besluiten in die week. Het aantal afwijzingen is hoger dan normaal. De toename is te verklaren doordat er nu besluiten zijn genomen in dossiers die buiten het effectgebied liggen van bevingen en de indirecte effecten van diepe bodemdaling. Daar is eerder al met deze betrokkenen over gecommuniceerd.


Besluiten Waardedalingsregeling
In totaal zijn er 100.392 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 85.980 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 98.795 aanvragen afgehandeld, waarbij 24.400 aanvragen zijn afgewezen, veelal omdat ze buiten het waardedalingsgebied liggen of omdat de woning is verkocht en sinds de verkoop geen nieuwe waardedaling meer plaatvond.

Bron: Instituut Mijnbouwschade Groningen
Geplaatst op 26-11-2021

< VorigeVolgende >


Share on: