NIVRE zoekt een aantal nieuwe branchebestuursleden voor 2022

Eind dit jaar nemen vier leden van de branchebesturen Transport/Goederen en Toedrachtonderzoek afscheid van de besturen. Het NIVRE is op zoek naar nieuwe bestuursleden die de belangen willen gaan behartigen van de NIVRE achterban.

Kandidaten branchebestuur Transport/Goederen 
Het branchebestuur vertegenwoordigt de belangen van de NIVRE achterban Transport/Goederen. Het bestuur doet dit o.a. door de ontwikkelingen in de markt te volgen en zo nodig hierop te acteren. Ook de organisatie van bijeenkomsten is een belangrijke taak van het branchebestuur. Zitting in het branchebestuur is voor een termijn van 3 jaar; vervolgens is men eenmalig herkiesbaar voor een tweede termijn van 3 jaar. Meer informatie tref je aan in het Profiel branchebestuurslid NIVRE.

Het branchebestuur hecht belang aan een evenwichtige vertegenwoordiging van alle marktsegmenten in het branchebestuur. Bij meerdere aanmeldingen wordt hier dan ook naar gekeken. Als je interesse hebt om samen met vakgenoten deze branche te vertegenwoordigen, stuur dan je reactie vóór 15 december aanstaande naar bestuur-transportgoederen@nivre.nl. De ontvangen reacties worden voorgelegd aan het branchebestuur Transport/Goederen.


Kandidaten branchebestuur Toedrachtonderzoek
De kandidaat wordt voor een termijn van 3 jaar benoemd. Dit termijn kan bij herverkiezing eenmalig met 3 jaar worden verlengd. Het NIVRE vindt een evenwichtige samenstelling van het branchebestuur belangrijk. Beoogd wordt alle marktsegmenten in het branchebestuur vertegenwoordigd te houden. Kijk ook eens op de website: https://www.nivre.nl/branches/toedrachtonderzoek/

Interesse gewekt? Stuur dan vóór 3 december a.s. je motivatie naar bestuur-toedrachtonderzoek@nivre.nl. De ontvangen reacties zullen worden voorgelegd aan het branchebestuur Toedrachtonderzoek.

Geplaatst op 19-11-2021

< VorigeVolgende >


Share on: