Paul van Beek: Iedere calamiteit is uniek

De watersnoodramp in Limburg voltrok zich midden juli, maar vandaag de dag zijn branchegenoten nog dagelijks in het gebied aan het werk. Een aantal van hen blikt terug op de afgelopen maanden: welke impact heeft de ramp op ze gehad en welke lessen kunnen we hieruit trekken? Voorlopig als laatste in deze serie Paul van Beek, International Technical Director bij Arepa Benelux.

Naam: Paul van Beek
Leeftijd: 55 jaar
Opleiding(en): hbo
Werkt bij: AREPA Benelux B.V.
Functie: International Technical Director
Sinds: Augustus 1999
 
Bij wat voor soort schades is jouw organisatie/ben jij betrokken?
AREPA is wereldleider in reconditionering van apparatuur, met kantoren en reconditioneringscentra in Europa en Noord-Amerika. Wij beoordelen en reconditioneren beschadigde technische apparatuur door brand-, water-, bouwstof-, chemische- en productieschades. We onderhouden ook apparatuur vóór de schade ontstaat. Boven alles, besparen we onze klanten de kosten van de aankoop van nieuwe apparatuur en lange 'downtime', In het Duitse Limburg zijn wij betrokken bij een drietal productiebedrijven met ondergelopen kelders vanwege het buiten de oevers treden van de Moezel.
 
Kan je een korte omschrijving geven van de meest bijzondere, aparte, opvallende schade of gebeurtenis waar jij bij betrokken was?
Na brandschade hebben water, roetdeeltjes en chemicaliën die zijn neergeslagen op technische apparatuur een zéér nadelig effect op de elektrische, elektronische en mechanische apparatuur. Snel en vakkundig brandschade herstel is daarom aan te bevelen. De brandschade in het VU in Amsterdam, waarbij negen OK-ruimtes uitbrandde en de daarbijbehorende, achterliggende patiëntenopvang, heeft een grote indruk op mij en onze organisatie gemaakt.
 
Heb je ervaring met soortgelijke grootschalige calamiteiten? Zo ja, kan je parallellen trekken of juist verschillen aangeven?
In 2022 bestaat AREPA Benelux veertig jaar. Wij kunnen stellen dat wij in die afgelopen 40 jaar een ruime ervaring hebben opgebouwd in grootschalige calamiteiten. AREPA is een van de grootste bedrijven ter wereld op het gebied van schaderaming en herstel van machines en apparatuur. In meer dan zestig landen overal ter wereld hebben we projecten uitgevoerd. Van de Faeröer en de omliggende Noord-Europese regio's, tot de oerwouden van Tanzania en Kenia, tot de hitte van Mumbai en de kou van Quebec, we zijn er geweest voor onze klanten om hun bedrijven weer nieuw leven in te blazen na een calamiteit. En iedere calamiteit is uniek.
 
Waar ben je het meest door geraakt?
Door de vuurwerkramp in Enschede.
 
Wat heeft je het meest verbaasd?
De omvang van een getroffen gebied door hevige regenval in Denemarken en de daarvoor benodigde apparatuur, alleen vanuit ons  al meer dan 3.000 drogers. 

Wat is volgens jou noodzakelijk om het schadeproces bij dit soort calamiteiten goed en snel te laten verlopen?
Het belangrijkste bij waterschade is om zeer snel in actie te komen, zodat zoveel mogelijk (gevolg)schade aan de apparatuur door het water wordt beperkt. Een snelle actie om waterschade aan elektrische apparatuur op de juiste wijze te stabiliseren dient dus de eerste prioriteit te zijn van alle belanghebbenden. Natuurlijk is het belangrijk te weten dat water geleidend is en initiële beoordelingen dienen dan ook gericht te zijn op het vaststellen van de aanwezige mate van geleiding. Dit wordt door ons gedaan middels geleidingsmetingen, waarmee de mogelijke mate van corrosie of verontreiniging wordt vastgesteld. Daarnaast dragen duidelijke communicatielijnen en onze deskundige en proactieve projectmanagers bij aan een soepel verloop van het schadeproces. 
 
Zou jij bij een volgende calamiteit op dezelfde manier te werk gaan? Kan je je antwoord motiveren?
De juiste reconditionering begint met een snelle en grondige conservering en stabilisering van apparatuur. De factor tijd is van cruciaal belang bij het conserveren en stabiliseren van apparatuur. Minuten en uren kunnen essentieel zijn voor de toekomstige betrouwbaarheid van de aangetaste apparatuur en er dient zorgvuldig aandacht te worden besteed aan de unieke eigenschappen van de bedrijfskritische elektronische en elektrische apparatuur. AREPA is een marktleider op het gebied van reconditionering van apparatuur en wij maken gebruik van de allernieuwste technieken. En met de in de afgelopen veertig jaar door ons ontwikkelde beschermde chemicaliën bieden wij de hoogste kwaliteit in reconditioneringsdiensten. Bovendien heeft AREPA de meeste fulltime, vakkundige reconditioneringstechnici in de sector die ieder gemiddeld meer dan tien jaar ervaring hebben in dit vakgebied.
 
 
Welke lessen kunnen we (de markt, de overheid, de burger) leren uit deze ramp/dit soort rampen?
Veel fabrikanten willen de bedrijfseigenaren doen geloven dat apparatuur die is blootgesteld aan verontreinigende stoffen volledig vervangen moet worden, dit is echter eenvoudigweg niet waar. Vandaag de dag erkennen veel fabrikanten dat het verlies van bedrijfskritische apparatuur van catastrofale invloed kan zijn op de bedrijfsvoering, productiviteit en inkomsten en bevelen nu gerenommeerde, wetenschappelijke reconditionerings- en hersteltechnieken aan. AREPA biedt een uitgebreide turn-key oplossing als onderdeel van elk reconditioneringsproject. We saneren niet alleen de apparatuur, maar onze medewerkers voeren ook het projectmanagement betreffende alle aspecten van het overige herstelproces. AREPA’s projectmanagers hebben tientallen jaren ervaring op het gebied van reconditionering van elektrische, productie, medische en analytische apparatuur, computernetwerk hardware, evenals met vitale apparatuur en systemen in de energie-, marine- en transportsector. Een wezenlijk onderdeel van het reconditioneringsproces omvat het afstemmen met de leveranciers van onze klanten of gekwalificeerde serviceorganisaties die de gereconditioneerde apparatuur grondig kunnen testen, repareren en kalibreren. Hierdoor hoeft de apparatuur niet vervangen te worden hetgeen de duurzaamheid en het milieu ten goede komt.
Geplaatst op 26-11-2021


Share on: