Peter de Jong: Enorme gastvrijheid ondanks de ellende

De watersnoodramp in Limburg voltrok zich midden juli, maar vandaag de dag zijn branchegenoten nog dagelijks in het gebied aan het werk. Een aantal van hen blikt terug op de afgelopen maanden: welke impact heeft de ramp op ze gehad en welke lessen kunnen we hieruit trekken? Deze week Peter de Jong, operationeel manager bij PS Calamiteiten.

Naam: Peter de Jong
Leeftijd: 48 jaar
Werkt bij: PS Calamiteiten
Functie: Operationeel manager /  Bedrijfsleider
Sinds: 01-02-2021
 
Bij wat voor soort schades is jouw organisatie/ben jij betrokken? 
Bedrijfs- en particuliere schade (waterschade) als hersteller en recondioneerder.
 
Kan je een korte omschrijving geven van de meest bijzondere, aparte, opvallende schade of gebeurtenis waar jij bij betrokken was?
De gastvrijheid en warmte van de Limburgers die ze geven aan het personeel dat voor hen werkt. Personeel wordt echt op handen gedragen.
 
Heb je ervaring met soortgelijke grootschalige calamiteiten? Zo ja, kan je parallellen trekken of juist verschillen aangeven? 
Nee, daar heb ik geen eerdere ervaringen mee.
 
Waar ben je het meest door geraakt? 
Dat ondanks het verdriet en trauma die verzekerden hebben, ze lief en aardig zijn tegen de jongens die het werk uitvoeren.
 
Wat heeft je het meest verbaasd? 
De gastvrijheid, ook al komen wij niet uit de regio.
 
Wat is volgens jou noodzakelijk om het schadeproces bij dit soort calamiteiten goed en snel te laten verlopen? 
Men is nog veel in ongewisse of de schade wel vergoed wordt.
 
Zou jij bij een volgende calamiteit op dezelfde manier te werk gaan?  Kan je je antwoord motiveren? 
Ja, echter de impact die deze schade heeft op iedereen is groot en zou ik in zo'n geval vooraf het personeel toespreken om aan te geven wat ze te wachten staat. Vaak gaan we er te makkelijk mee om, omdat we schades gewend zijn. Door ze toe te spreken heeft het personeel handvatten om goed het werk te kunnen verrichten en nemen ze de tijd om een praatje te maken met de slachtoffers.
 
Welke lessen kunnen we (de markt, de overheid, de burger) leren uit deze ramp/dit soort rampen? 
Dat er bij dit soort rampen nooit genoeg materiaal voorhanden is, hiermee doel ik op droogapparatuur. En dat buiten de normale adviezen, gedupeerden ook weten wat hun te wachten staat vanuit de overheid m.b.t. hulp vanuit de verzekeraar, een soort stappenplan. Dat men weet dat ze een reconditioneerder kunnen verwachten die hun gaat helpen etc.


SCHADE Magazine is ook benieuwd naar jouw ervaring met de watersnoodramp in Limburg, wil je meewerken aan deze rubriek, stuur dan een mail naar redactie@schade-magazine.nl.
Geplaatst op 06-11-2021


Share on: