Verbond beantwoordt vragen over schades aangericht door coronarellen

De coronamaatregelen die de overheid heeft ingesteld om de aanhoudende verspreiding van het virus te stoppen heeft in diverse Nederlandse steden geleid tot 'coronarellen', waarbij schade is ontstaan aan publieke en private eigendommen. Het Verbond van Verzekeraars geeft antwoord op de vele vragen die zij binnenkrijgen.

In zijn algemeenheid geldt dat de verzekerde schade ten gevolge van de rellen is gedekt, maar dat kan per verzekerde en verzekeraar verschillen. Daarom raadt het Verbond altijd aan om de polisvoorwaarden erop na te slaan en contact op te nemen met de verzekeraar of adviseur. 

Bij verzekeraars komt alleen de private schade binnen. Dat kan schade aan gebouwen en eigendommen zijn, bijvoorbeeld all-riskverzekerde auto’s of gesneuvelde ruiten. Schade aan publieke eigendommen, zoals bushokjes, gemeentegebouwen, stations, etc. komt niet bij verzekeraars binnen.

Over het algemeen zijn bedrijven in ons land beperkter verzekerd dan particulieren. Voor gedupeerde ondernemers zijn de rellen daarom dubbel zo zuur. Ze zijn minder vaak verzekerd, kiezen ook vaker voor minder dekking en voor een (hoger) eigen risico.

Kijk hier voor vragen en antwoorden over (mogelijke) schadevergoedingen bij rellen.
Geplaatst op 23-11-2021

< VorigeVolgende >


Share on: