Verzekeraars kunnen een prominente rol vervullen in duurzaamheidstransitie

De haalbaarheid van de klimaatdoelstellingen van Parijs zijn niet bepaald positief te noemen, desondanks was men tijdens het online VNAB Visie event van 10 november optimistisch. Verzekeraars kunnen hierbij een belangrijke rol vervullen, zowel in de eigen bedrijfsvoering, in het beleggingsbeleid en als stimulator richting verzekerde bedrijven.

Volgens de drie sprekers op het online event, Roy op het Veld (hoofdredacteur Change Inc.), prof. dr. Jan Jonker (Hoogleraar Emeritus Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit) en Rosalie André (Head of Insurance and Risk management Signify), zijn de doelstellingen wel degelijk haalbaar, Rosalie André liet zien wat Signify op dit punt al heeft gerealiseerd.

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen was het VNAB Visie event omgezet in een webinar. Na een welkomstwoord door dagvoorzitter Maarten Bouwhuis nam Denise Heijstek, manager ledenzaken & marketing bij de VNAB, het woord en vertelde over het thema van het event en van het dezelfde dag verschenen magazine toe. “Duurzaamheid is een actueel onderwerp, dat iedereen aanspreekt en momenteel bezighoudt. Centraal staat de vraag wat de verzekeringssector kan betekenen voor de in gang gezette duurzaamheidstransitie.”


“We gaan ‘Parijs’ wél halen”
Roy Op het Veld, de eerste spreker van het event, wil met het platform voor duurzaam nieuws, Change Inc., behalve het nieuws rondom duurzaamheid ook bijdragen aan de versnelling van de duurzaamheidstransitie. Hij is hierover optimistisch en gaf de deelnemers meerdere redenen voor waarom ‘Parijs’ wél wordt gehaald. “Het EU- project ‘Fit for 55’ zal door wetgeving meer juridische druk leggen op bedrijven en maatregelen moeten treffen om boetes en andere sancties te voorkomen. Een andere stimulans is een ‘tsunami van groen kapitaal’ die eraan komt, omdat meer beleggers in ‘groene bedrijven’ willen investeren. 


De belangrijkste stimulans is dat de nieuwe generatie medewerkers volgens Op het Veld steeds vaker bij ‘groene ondernemingen’ willen werken. “Bedrijven en organisaties zullen, om talentvolle medewerkers aan zich te (blijven) binden, wel moeten verduurzamen. Zo zijn Univé en a.s.r. hiervan al voorbeelden. “Univé biedt agrariërs aan asbestdaken te verwijderen in ruil voor het plaatsen van zonnepalen daarop, waarbij de verwijderingskosten worden ‘terugverdiend’ door de opgewekte energie. En a.s.r. gaat bij het schadeherstel zoveel mogelijk beschadigde zaken repareren in plaats van vervangen. De presentatie van Op het Veld had een licht effect op de mening van de deelnemers. Vóór zijn inleiding was 28% van mening dat de doelstellingen van Parijs gehaald zouden worden; na afloop was dat opgelopen naar 39%.


Transitie is sleutelwoord
Hoogleraar Jonker liet zich kritischer uit over het halen van de klimaatdoelstellingen, maar zag ook lichtpuntjes. “Ik verwacht meer van bedrijven. Transitie is het sleutelwoord. We staan de komende 20 à 30 jaar voor ingrijpende, fundamentele veranderingen en elke organisatie en elk individu zal daaraan moeten bijdragen. Het economiseren van een duurzaam en circulaire organisatie vormt daarbij de kern.”


Jonker benoemde een vijftal fundamentele aanleidingen voor de duurzaamheidstransitie: de bevolkingsgroei, industriële productie, economische groei, grondstoffenschaarste en klimaatverandering. “Transitie is het omgaan met wicked problems.”


Jonker gaf zijn eigen versie van ‘de schijf van vijf’. Voorwaarden voor bedrijven om de ‘broodnodige veranderingen’ door te kunnen voeren, zijn: radicaal bezuinigen (slechts 22-30% van de oorspronkelijke brandstoffen bereikt nu de plaats van gebruik), verduurzamen (emissieloos werken en gebruiken), circulariteit (slimmer organiseren), integraal beprijzen (de echte kostprijs vragen voor producten) en businessmodellen. Hij noemde er zeven: grondstof-, ontwerp-, levensduurverlengings-, platform-, verdienstelijkings-, beheer- en levenscyclusmodellen.


Jonker benadrukte tot slot dat het ‘nieuwe normaal’ veranderingen met zich mee zal brengen waarmee we nog niet eerder te maken hebben gehad. “We zullen daarom met nog niet eerder toegepaste ‘pruts & probeerprogramma’s’ moeten zien hoe daarmee het best kan worden omgegaan. Duurzaamheid kent helaas geen ‘Handboek Soldaat’.


Rol verzekeringsbranche
Dat bedrijven zelf veel kunnen doen op duurzaamheidsgebied maakte Rosalie André meer dan duidelijk. Haar werkgever, Signify, werkt nu al vijf jaar aan zijn Business & Sustainabilty Program. En met succes. Het bedrijf werkt al volledig CO2-neutraal, heeft de emissie-uitstoot in het productieproces al met 47% verminderd en in gebouwen zelfs met 92%. Daarnaast zorgt een bewuster logistiek beleid, meer zeevracht, voor een ruime halvering van de emissie-uitstoot op dat vlak en wordt op reisgebied een vermindering gerealiseerd van maar liefst 80%. Rosalie André raadt bedrijven onder meer aan, net als Signify, duurzaamheid centraal te stellen in de doelstellingen en strategie en klanten in staat te stellen om hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.


De presentatie werd door André afgesloten met een boodschap richting de verzekeringsbranche, die volgens haar best ‘een stapje harder’ zou kunnen gaan op het gebied van duurzaamheid. “Bijvoorbeeld door bepaalde voor het milieubelastende activiteiten en projecten van bedrijven niet langer te accepteren, nieuwe renewable energy-projecten als zonnepanelen en windmolenparken juist wel te verzekeren en/of ter stimulering een premiekorting te geven aan duurzame bedrijven.” Financiële voordelen zijn er volgens haar voor verzekeraars en makelaars ook te behalen door hun gebouwen, de grootste energieverbruikers (40% van het totaal) en uitstoters van CO2 (36%), anders in te richten. “LED-verlichting is de snelste en gemakkelijkste manier om een aanzienlijke kostenbesparing (tot 50%) te realiseren”, aldus André, die daarnaast de sector aanraadde te kijken naar de besparingsmogelijkheden op schadegebied. “Bijvoorbeeld door bij het schadeherstel niet te kiezen voor de goedkoopste, maar voor de meest duurzame oplossing en door in plaats van voor vervanging vaker te kiezen voor recycling en het gebruik van bestaande onderdelen. Let’s step up!”

Bron en foto: VNAB
Geplaatst op 12-11-2021


Share on: