Burghgraef van Tiel en Oodit lanceren bewustwordingsprogramma voor boeren

Om het aantal stalbranden tegen te gaan hebben Burghgraef van Tiel & Partners en zusterbedrijf Oodit speciaal voor boeren een training ontwikkeld waarmee bewustwording gecreëerd wordt. Dit bewustwordingsprogramma is gebaseerd op een zelfinspectieprogramma.

Het aantal stalbranden in Nederland is de laatste jaren flink toegenomen. Een uitzondering hierop wordt gevormd door het jaar 2021. Jurjen Burghgraef: “De echte reden voor de daling van het aantal stalbranden in 2021 is niet bekend, maar er wordt wel steeds meer gedaan aan preventie, waaronder het periodiek keuren van de elektrische installatie. Ook was de zomer van 2021 minder heet dan de zomer van de jaren daarvoor. Dit heeft er ongetwijfeld ook voor gezorgd dat installaties minder zwaar werden belast met als gevolg dat ze hierdoor ook minder snel in brand raakten.

 

Zaken als schaalvergroting, bouwen volgens het Bouwbesluit, automatisering en verduurzaming blijken vaak te leiden tot brandgevaarlijke situaties. Met een paar preventieve aanpassingen zijn risicovolle situaties echter terug te brengen. Denk aan de verplichte elektrakeuring waarmee we gelukkig een stuk dichter bij de gewenste situatie zijn. Maar ook al scherm je elektra af, dan nog zijn er in de stal voldoende ontstekingsbronnen die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Daarom ontwikkelden wij een training, speciaal voor boeren, waarmee bewustwording gecreëerd wordt. Dit bewustwordingsprogramma – dat we samen met zusterbedrijf Oodit opzetten en waar we momenteel de laatste hand aan leggen – is gebaseerd op een zelfinspectieprogramma.”

Geplaatst op 29-12-2021
Share on: