Europese business model van verzekeraar is nadeel voor de Londense markt

Het stof van de Brexit begint eindelijk te dalen en het VK begint te overzien hoe dit de Europese verzekeringsmarkt op de lange termijn zal beïnvloeden. Aanvankelijk werd na de 'leave vote' stoutmoedig voorspeld dat er weinig zou veranderen als gevolg van de uittreding van het VK uit de EU. Maar dat dit niet het geval wordt steeds duidelijker.

Veel in Londen gevestigde verzekeraars hebben hun Europese business model op het moment van de Brexit aanzienlijk moeten heroverwegen, inclusief de vraag of ze in sommige landen überhaupt nog zaken kunnen blijven doen.

Daarom is de jurisdictie en het land van vestiging steeds meer een erkende kwestie geworden voor dienstverleners over de hele wereld. Als gevolg daarvan hebben een aantal verzekeraars, tussenpersonen en intermediaire faciliteiten, al een kantoor in de EU opgezet om hun activiteiten in Europa te behouden of te laten groeien. De keuze van het rechtsgebied voor deze kantoren heeft uiteenlopende redenen, maar is over het algemeen gekoppeld aan een berekening op basis van nabijheid, relatie, wettelijke beperkingen, fiscale en speed-to-market stimulansen.
 
Hoewel dit een natuurlijke ontwikkeling is, is er hier sprake van een onderstroom die niet positief is voor de reputatie van Londen als hub. Er is veel aandacht besteed aan de groei van het businessmodel in de afgelopen jaren en men is het er algemeen over eens dat dit een marktsegment is waar creativiteit en nieuwe ideeën floreren, waarbij innovaties op het gebied van prijsstelling en klantenservice bijzonder succesvol zijn. Het is zeer nadelig voor de Londense markt dat men ziet dat bedrijven in Europa worden gevestigd.
 
Hoewel de Londense markt altijd een draaischijf voor het verzekeringswezen zal blijven, hebben de recente wijzigingen in de regelgeving geleid tot een langzame, maar onvermijdelijke verschuiving van de traditionele markt, met meer mogelijkheden voor innovatie op het gebied van nieuwe bedrijfsmodellen en gedelegeerde bevoegdheden. London dient uit te kijken voor de trend die meer verzekeraars en hun businessmodellen naar de Europese markten brengt, wat ten nadele zal zijn voor Londen in 2022 en tot ver daarna.
Bron: Luther Pendragon
Geplaatst op 17-12-2021

< VorigeVolgende >


Share on: