Leidraad ICT-risico’s door Verbond van Verzekeraars en NVGA

De Wft stelt eisen aan de financiële dienstverleners om risico’s op het gebeid van ICT beheersbaar te maken. Voor volmachtkantoren gelden deze eisen in verzwaarde mate. Het Verbond heeft samen met de NVGA de beheersingsmaatregelen die een gevolmachtigde zou kunnen treffen gericht op technologie, menselijk handelen, inrichting van processen en faciliteiten in een notitie samengevat.

Deze notitie kan je hier downloaden.
Geplaatst op 07-12-2021

< VorigeVolgende >


Share on: