Onderzoek impact van veranderende levensverwachting

NN Group en de Amsterdam School of Economics van de Universiteit van Amsterdam (UvA) slaan de handen ineen en openen een nieuw, onafhankelijk onderzoekscentrum: het Research Centre for Longevity Risk. In het centrum gaan UvA-wetenschappers de trends in overlevingskansen en levensverwachting bestuderen en hoe deze worden beïnvloed door verschillende relevante factoren.

De afgelopen decennia is de gemiddelde levensverwachting overal ter wereld gestegen. Maar het tempo waarin de levensverwachting kan veranderen is onzeker, bijvoorbeeld als gevolg van plotselinge, hogere sterftecijfers door een pandemie. Deze onzekerheid zorgt voor uitdagingen, zoals de betaalbaarheid van pensioenvoorzieningen of de vereiste capaciteit van gezondheidszorgstelsels.
 
Het Research Centre for Longevity Risk gaat onderzoek verrichten om meer inzicht te krijgen in de financiële en maatschappelijke gevolgen van veranderende levensverwachtingen. Daarbij wordt gekeken naar demografische trends en medische ontwikkelingen, maar ook naar de invloed van lokale sociaaleconomische omstandigheden en de kwaliteit van onze leefomgeving.
 
Variatie in levensverwachting
Michel Vellekoop, hoogleraar Levensverzekeringen aan de Amsterdam School of Economics van de UvA: "De maatschappelijke en financiële gevolgen van de ontwikkelingen in de levensverwachting zijn enorm. Er is een grote variatie in levensverwachting tussen verschillende bevolkingsgroepen, en sociaaleconomische verschillen is een van de oorzaken. We hebben nog onvoldoende inzicht in hoe de levensverwachting zich zal ontwikkelen en hoe alle relevante factoren zich tot elkaar verhouden. Ook hebben we onvoldoende kennis van de financiële en economische gevolgen van de ontwikkelingen in de levensverwachting. Daar willen we verandering in brengen met het onderzoek dat we in het Research Centre for Longevity Risk gaan uitvoeren."
 
Meer bewustzijn van impact nodig
Leon van Riet, CEO Netherlands Life & Pensions en lid van de Raad van Bestuur van NN Group: "Als internationale aanbieder van levensverzekeringen en pensioenen hebben wij veel kennis van, en ervaring met, langlevendheid. Wij geloven dat de financiële sector een belangrijke rol speelt in de samenleving en wij streven ernaar duurzame langetermijnwaarde te creëren voor alle belanghebbenden, zoals onze klanten, beleggers en de gemeenschappen waarin wij actief zijn. Onze financiering van het Research Centre for Longevity Risk past in de ambitie van NN om diverse maatschappelijke initiatieven op het gebied van financieel welzijn en kennisontwikkeling te ondersteunen. Het onderzoek dat in het centrum wordt uitgevoerd, zal bijdragen aan het beheer van langlevenrisico's en is van vitaal belang voor overheden, beleidsmakers en andere belanghebbenden in de financiële sector. Het zal ook bijdragen aan de bewustwording over het opbouwen van een pensioen. Dit sluit aan bij ons doel om mensen te helpen te zorgen voor wat voor hen het belangrijkst is."
 
Over het Kenniscentrum Longevity Risk
Het Research Centre for Longevity Risk is een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoekscentrum en de onderzoekers bepalen de onderzoeksagenda van het centrum. Alle onderzoeksresultaten zullen openbaar worden gemaakt. Er wordt een Raad van Bestuur ingesteld om de maatschappelijke relevantie van het onderzoek te waarborgen. Naast leden van de UvA en Nationale-Nederlanden zullen ook vertegenwoordigers van andere universiteiten en andere financiële organisaties zitting hebben in de raad van bestuur.
 
Over de Amsterdam School of Economics

De Amsterdam School of Economics (ASE) is onderdeel van de UvA Economics and Business aan de Universiteit van Amsterdam. ASE staat bekend om de hoge kwaliteit van het op onderzoek gebaseerde onderwijs en zijn onderzoek, dat belangrijke bijdragen levert aan de aanpak van maatschappelijke problemen. Naast voltijd bachelor- en masteropleidingen in Economie, Gedragseconomie, Econometrie, Actuariële wetenschappen, Business Analytics en Fiscale economie, biedt de ASE postdoctorale opleidingen aan professionals in het financiële bedrijfsleven die hun vakkennis willen verbreden of verdiepen. Bij de ASE werken meer dan 200 mensen die meer dan 2.500 bachelor-, master-, PhD- en postgraduaatstudenten bedienen.
Geplaatst op 06-12-2021

< VorigeVolgende >


Share on: