Klimaatcrisis en sociale crisis grootste wereldwijde risico's 2022

Klimaatrisico’s veroorzaken wereldwijde bezorgdheid nu de wereld het derde jaar van de pandemie ingaat. Volgens het Global Risks Report 2022, hebben de grootste risico’s op lange termijn betrekking op het klimaat, maar worden de grootste zorgen op de kortere termijn veroorzaakt door maatschappelijke verdeeldheid, crises in het levensonderhoud en de verslechtering van de geestelijke gezondheid.

Bovendien denken de meeste deskundigen dat het herstel van de wereldeconomie de komende drie jaar wisselvallig en ongelijkmatig zal verlopen. 


Het rapport, dat nu voor de zeventiende keer verschijnt, is bedoeld om leiders te stimuleren om buiten de driemaandelijkse rapportagecyclus te denken en beleid te ontwikkelen dat risico’s beheert en de agenda voor de komende jaren bepaalt. Het rapport verkent vier gebieden van opkomende risico’s, namelijk: cyberveiligheid, concurrentie in de ruimte, klimaatverandering en migratiedruk, die allemaal wereldwijde coördinatie vereisen om succesvol te kunnen worden beheerd. 


“De verstoringen van de gezondheid en economie vergroten de sociale verdeeldheid. Dit leidt tot spanningen, juist op het moment dat internationale samenwerking van fundamenteel belang is om een gelijkmatiger en sneller wereldwijd herstel te bewerkstelligen. Wereldleiders moeten de handen ineenslaan en een gecoördineerde multi-stakeholderaanpak inzetten om deze aanhoudende wereldwijde uitdagingen aan te pakken en veerkracht op te bouwen met het oog op de volgende crisis”, aldus Saadia Zahidi, Algemeen Directeur van het World Economic Forum. 


Wanneer we kijken naar Nederland, is de top vijf grootste risico’s als volgt:
1. Het niet slagen van klimaatregelingen
2. Afnemende sociale samenhang
3. Het niet succesvol implementeren van cyberbeveiligingsmaatregelen
4. Het barsten van de asset bubbel in de grote economieën
5. Schuldencrises in de grote economieën. 


Carolina Klint, Risk Management Leader, Europa, Marsh, zegt: “Nu bedrijven herstellen van de pandemie, verscherpen ze terecht hun focus op organisatorische veerkracht en ESG. Nu cyberdreigingen sneller toenemen dan ons vermogen om deze permanent te elimineren, is het duidelijk dat veerkracht en governance alleen mogelijk zijn als er realistische en slimme cyberrisico-beheerplannen zijn. Ook moeten organisaties hun ruimterisico’s beter gaan begrijpen, met name het risico rondom satellieten, waarvan we steeds afhankelijker zijn geworden. Zeker als je kijkt naar de toename van geopolitieke ambities en spanningen.” 


Peter Giger, Group Chief Risk Office, Zurich Insurance Group, verklaarde: “De klimaatcrisis blijft de grootste bedreiging op lange termijn voor de mensheid. Als er geen actie wordt ondernomen tegen de klimaatverandering, kan het wereldwijde BBP met een zesde krimpen en de toezeggingen die tijdens COP26 zijn gedaan, zijn nog steeds niet voldoende om de 1,5 °C doelstelling te halen. Het is nog niet te laat voor overheden en bedrijven om iets te doen aan de risico’s waarmee zij worden geconfronteerd en om een innovatieve, standvastige en inclusieve verandering op gang te brengen die economie en mens beschermt”. 


Het rapport sluit af met een terugblik op het tweede jaar van de COVID-19-pandemie, wat nieuwe inzichten oplevert over veerkracht op nationaal niveau. Het hoofdstuk maakt ook gebruik van risico-experts van het World Economic Forum – de Chief Risk Officers Community en de Global Future Council on Frontier Risks – om praktisch advies te geven aan organisaties rondom het realiseren van veerkracht. 


Het Global Risks Report 2022 is ontwikkeld met de steun van de Global Risks Advisory Board van het World Economic Forum en met steun vanuit de langdurige samenwerkingen met strategische partners, Marsh McLennan, SK Group en Zurich Insurance Group, en academische adviseurs aan de Oxford Martin School (Universiteit van Oxford), de Nationale Universiteit van Singapore en het Wharton Risk Management and Decision Processes Center (Universiteit van Pennsylvania).

Geplaatst op 26-01-2022

< VorigeVolgende >


Share on: