NVGA en Verbond in klantadviesraad Solera

Software- en dataleverancier Solera is een nauwe samenwerken aangegaan met de NVGA en het Verbond van Verzekeraars om de dienstverlening versneld te optimaliseren en innoveren. De samenwerking verloopt onder meer via een nieuw opgerichte klantadviesraad, waarin vertegenwoordigers van de drie organisaties participeren.

Quintin Nouwen, managing director Insurance bij Solera: “Met de klantadviesraad zijn we in staat om samen sneller in te spelen op essentiële ontwikkelingen binnen het volmachtkanaal."

Consistente dienstverlening
De nieuwe klantadviesraad, waarin het Platform Volmacht van het Verbond en het bestuur van de NVGA is vertegenwoordigd, adviseert over de dienstverlening van Solera, die van belang is voor verschillende essentiële marktplatformen (zoals de VRA en VPI) in de volmachtmarkt. “Volmachtverzekeraars maken bijna allemaal gebruik van de platformen van Solera. Daarom zijn wij graag betrokken bij de doorontwikkeling van het dienstenaanbod door Solera”, aldus Geeke Feiter, directeur Schade bij het Verbond. Ook de NVGA vindt dit belangrijk: “Gevolmachtigden gebruiken de diensten van Solera dagelijks en hebben daarom belang bij een nauwere samenwerking”, meent NVGA-voorzitter, Ron Gardenier.

Toekomstbestendigheid
Dat de klantadviesraad een belangrijke rol speelt, blijkt uit de hoeveelheid taken die aan de raad toegewezen zijn. Zo zorgt de raad ervoor dat een efficiënte werkrelatie onderhouden wordt tussen de drie betrokken partijen. De nieuwe klantadviesraad denkt ook mee over de toekomstbestendigheid van de bestaande technische infrastructuur en welke mogelijkheden er zijn om deze te optimaliseren, maar ook welke wijzigingen in dienstverlening en servicelevels nodig zijn. Ook kan de klantadviesraad aanbevelingen doen over de informatiebeveiliging van diensten en advies uitbrengen over de haalbaarheid van en/of behoefte aan specifieke innovatieve productontwikkelingen voor een aantal essentiële volmachtmarktplatformen. Feiter: “De klantadviesraad houdt zich, kort gezegd, dus bezig met de continuïteit van de infrastructuur voor de volmachtmarkt. En dat is nodig, gezien de snelheid waarmee digitale toepassingen veranderen binnen de verzekeringsmarkt.”

Addendum
Solera heeft in overleg met het Verbond besloten om de huidige contracten met leden van het Verbond aan te vullen met een set niet-mededingingsbeperkende voorwaarden. Deze zijn belangrijk voor de betreffende vitale marktplatformen. Solera biedt de komende tijd deze modelvoorwaarden bij klantcontracten aan.

De klantadviesraad, de NVGA en het Verbond buigen zich uitdrukkelijk niet over individuele discussies of issues en zijn niet betrokken bij de bedrijfsvoering van Solera.
Geplaatst op 27-01-2022

< VorigeVolgende >


Share on: