Lichte daling leerlingen schadeherstel

Uit cijfers van DUO blijkt dat in het schooljaar 2020-2021 het aantal studenten, die zich heeft ingeschreven bij een ROC voor een opleiding in de carrosseriebranche, een licht dalende trend vertoont.

Het aantal nieuwe inschrijvingen is afgenomen naar 868 ten opzichte van 875 BBL-leerlingen in het vorige schooljaar. Het aantal BOL-leerlingen blijft de dalende trend inzetten. Op dit moment volgen er nog 102 studenten via deze leerweg een opleiding tot schadehersteller. Dit betekent dat er op dit moment 970 leerlingen in de carrosseriebranche worden opgeleid. 

“De instroom van kwalitatief technisch geschoold personeel is met stip één van de grootste uitdagingen in de schadeherstelsector. Goed geschoolde vakmannen en -vrouwen zijn onontbeerlijk om de kwaliteit van het herstel te kunnen blijven borgen. Toch merken we dat - ondanks alle geleverde inspanningen - dit jaar weer een lichte terugval in het aantal studenten. Dat valt gedeeltelijk te verklaren door de impact van corona, maar ook door het gebrek aan interesse bij jongeren en hun ouders. Mede daarom is FOCWA initiatiefnemer van de imagocampagne www.datiseengave.nl om jongeren en hun ouders te enthousiasmeren in het vak van schadehersteller”, zegt Femke Teeling, directeur FOCWA.
 
Door de verschillende lockdowns kwamen jongeren minder in aanraking met de mogelijkheden die het vak van schadehersteller bieden. In plaats van een ROC te bezoeken tijdens een open dag en in gesprek te gaan met ondernemers, moesten zij nu virtueel hun weg zien te banen en een opleidingskeuze maken. De vele inspanningen van onderwijsinstellingen en schadeherstelbedrijven om deze leerlingen te werven, zorgden er wel voor dat er slechts sprake is van een lichte daling. Zo konden bedrijven en onderwijsinstellingen vaak enkel digitaal open dagen organiseren en werden georganiseerde workshops veelvuldig uitgesteld. Activiteiten die sinds de versoepelingen van de coronamaatregelen in januari 2022 weer vaker worden opgepakt. “Het afgelopen jaar hebben we de basis gelegd voor nog meer samenwerking tussen het onderwijsveld en bedrijfsleven. Daarnaast startten we in de zomer van 2021 met een sector brede imagocampagne. Hierdoor bereikten we meer dan 2,5 miljoen jongeren met onze boodschap dat werken in onze sector creatief en vernieuwend is. Bijna 500 geïnteresseerde jongeren gingen vervolgens hierover met ons in gesprek. Het komende jaar zetten we deze campagne voort. En ontwikkelen we nog meer tools voor onze bedrijven waarmee ze aan de slag kunnen om jongeren te enthousiasmeren voor het vakmanschap van de schadehersteller”, aldus Teeling.
Geplaatst op 11-02-2022

< VorigeVolgende >


Share on: