Nieuwe scriptieprijs Stichting Beer impuls uitgeschreven

De scriptieprijs van Stichting Beer impuls heeft ook in 2021 weer mooie bijdragen van vakgroepen en auteurs opgeleverd. Het was lastig kiezen met de hoge kwaliteit van de scripties, maar uiteindelijk werd het ei gelegd! De prijsuitreiking vond, geheel passend bij de tijd, digitaal plaats, waarbij de jury wel fysiek bijeen kwam om gezamenlijk de prijsuitreiking toch zo veel mogelijk een feestelijk randje te geven.

Foto: uitreiking september 2021

Winnaar 2021
Charlotte van Goch en de betrokken vakgroep van de Vrije Universiteit Amsterdam sleepten de prijs in de wacht met een indrukwekkende scriptie over het verhalen van schade.

Afgelopen jaar smaakte naar meer en dus schrijft de organisatie opnieuw een scriptieprijs uit. De externe juryleden prof. mr. C.C. van Dam en mr. dr. F.Th. Kremer zullen ook dit jaar weer een belangrijk steentje bijdragen aan een weloverwogen jurybesluit.

De scriptieprijs is inmiddels niet meer weg te denken uit dit vakgebied, zo werd ook nog eens verteld door de winnende vakgroep tijdens de prijsuitreiking in 2021. De enthousiaste vakgroepen en auteurs zijn daarbij heel belangrijk. Met deze scriptieprijs hoopt de organisatie dan ook constructief te blijven bijdragen aan de ontwikkeling van jong talent op het gebied van rechtshulp aan kwetsbare slachtoffers van personenschade.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen
De scriptieprijs zal ook in 2022 worden uitgereikt aan de auteur van de beste (in 2021 geschreven) masterscriptie op het gebied van personenschade en aansprakelijkheidsrecht, en aan diens vakgroep.
Bij de beoordeling van de inzendingen zal worden gelet op:
  • relevantie voor de personenschadepraktijk;
  • taalvaardigheid;
  • originaliteit;
  • creativiteit;
  • de vernieuwende inzichten die uit de scriptie blijken.
De presentatie door de auteur van de scriptie – tijdens de prijsuitreiking – vormt geen onderdeel van het juryoordeel.
Per aangeschreven vakgroep kan één scriptie aan het bestuur worden voorgelegd door een vertegenwoordiger van die vakgroep. De vakgroepen zijn inmiddels uitgenodigd om mee te dingen naar de scriptieprijs 2022.

Deadline aanleveren nieuwe scripties (uit 2021)
Scripties kunnen door de vakgroepen uiterlijk tot 1 april 2022 worden voorgelegd. Het bestuur krijgt de scripties geanonimiseerd te lezen. Het bestuur van de stichting maakt vervolgens een selectie van de drie beste scripties. Deze drie scripties zullen vervolgens – uiteraard ook geanonimiseerd – worden beoordeeld door de jury, waarvan ook dit jaar prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer deel uitmaken.

Boter bij de vis
De winnaar van de scriptieprijs zal een geldbedrag van € 1.750 ontvangen. De vakgroep die de winnende scriptie heeft ingezonden, ontvangt eenzelfde bedrag om te besteden aan onderwijsdoeleinden op het gebied van aansprakelijkheid en personenschade.
Omdat het bestuur hoopt dit jaar wel een live prijsuitreiking te kunnen organiseren, wachten ze nog even met het bepalen van een datum voor de prijsuitreiking.
Geplaatst op 07-02-2022

< VorigeVolgende >


Share on: